Annonse


Skjermer privatliv på nett

I følge de åtte selskapene er det helt tilfeldig at dette initiativet kommer samtidig med EUs nye, strenge regler om datasikkerhet som vil tre i kraft denne måneden.

Likt på begge sider
Allikevel er mange av prinsippene som amerikanerne nå arbeider for identiske med de som allerede er vedtatt på denne siden av Atlanterhavet.

Blant initiativtakerne til den nye kampanjen finner man America Online, Excite, Infoseek, Netscape, Snap og Yahoo!. Det hele samles i en non-profit organisasjon som har fått navnet Truste og som blant annet har utviklet regler for hvordan persondata som Web-operatørene får adgang til, skal beskyttes.

Hindrer muligheter
I USA er det lange tradisjoner for at adresser og personopplysninger kan selges eller overføres til nye brukere som en fri vare. Dette vil Truste ha slutt på.

Annonse
– Internett-brukernes frykt og usikkerhet når det gjelder personlig informasjon er med på å hindre folk fra å få full glede av nettets muligheter, sier Truste-sjef Susan Scott til Financial Times.

Kjempekampanje
En undersøkelse gjennomført av Louis Harris & Associates sier at usikkerhet om persondata er hovedgrunnen som oppgis som grunn av de som ikke bruker nett. 81 prosent av Internett-brukerne er også nervøse for privatlivets fred online.

Ytterligere 75 selskaper har gitt uttrykk for sin støtte til kampanjen, blant annet ved å kjøre gratis annonser eller ved å vise linker til Truste. I løpet av de tre ukene denne kampanjen skal vare, vil man oppfordre bedrifter til å utvikle strategier for å sikre privatlivet til brukerne.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse