Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil opprette teknologiråd

OSLO: Regjeringen foreslår å opprette et teknologiråd. Formålet er å skape en debatt om teknologien, hvor også andre enn ekspertene skal involveres.

Går forslaget gjennom vil Teknologirådet være i funksjon fra 1. januar.

Uavhengig
– Rådet skal være et uavhengig organ med oppgave å sette til verks vurderinger av ny teknologi, og hvordan denne vil innvirke på hver og en, samt på samfunnet. Norges Forskningsråd skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen, heter det i en melding fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

Rådet skal vurdere ny teknologi på alle samfunnsområder. Mest aktuelt er ny debatt på områder som virker inn på helsa og miljøet, samt når det gjelder informasjons og kommunikasjonsteknologi.