Annonse


Vil opprette teknologiråd

Går forslaget gjennom vil Teknologirådet være i funksjon fra 1. januar.

Uavhengig
– Rådet skal være et uavhengig organ med oppgave å sette til verks vurderinger av ny teknologi, og hvordan denne vil innvirke på hver og en, samt på samfunnet. Norges Forskningsråd skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen, heter det i en melding fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

Rådet skal vurdere ny teknologi på alle samfunnsområder. Mest aktuelt er ny debatt på områder som virker inn på helsa og miljøet, samt når det gjelder informasjons og kommunikasjonsteknologi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse