Bondevik, Kjell Magne

Annonse


Forskning og utvikling tjener

Bondevik, Kjell Magne

Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet (KUF) har foreslått å øke bevilgningene til Norges forskningsråd med nesten 10 prosent. Samtidig kan bevilgningene til universiteter og høyskoler øke med 10,8 prosent, om regjeringen Bondevik får gjennom sitt forslag. Denne økningen vil også gi rom for å styrke forskningsvirksomheten.

Helse i hver krone
Hvor mye av disse midlene som går til IKT (informasjons- og komunikasjonsteknologi) er usikkert. Prioriterte områder er medisin og helse, samt grunnleggende marinforskning.

I 1998 er det beregnet at KUF bevilget 1.545 milliarder fra staten til forskning, dette er foreslått økt med 8.6 prosent til 1.678 milliarder til neste år.

Annonse
Dørum lover vekst
Samferdselsdepartementet foreslår en bevilgning på 106.4 millioner kroner over sitt budsjett neste år, dette vil innebære en økning på 12 prosent, eller 11.4 millioner kroner.

– Økningen omfatter blant annet forskning som gjelder telekommunikasjon samt mer rasjonell og miljøvennlig transport, lover samferdselsminister Odd Einar Dørum.

IT i transportsektoren
Av disse midlene er det beregnet at 35.5 millioner skal gå til forskningsprosjekter som tar for seg telekommunikasjon. Dette vil innebære en vekst på 6.1 millioner.

Ytterligere 17.7 millioner kroner vil gå til forskjellige etablerte programmer, blant annet for å studere IT-anvendelser i forskjellige deler av transportsektoren.

Nærings- og handelsdepartementet legger an til noe vekst når det gjelder bevilgninger til forskning. De varsler at en del av bevilgningene til Norges forskningsråd nå skal rettes inn mot informasjonsteknologi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse