Joramo, Arne(lurer?)

Annonse


En snøball i helvete

Joramo, Arne(lurer?)En innstramming på ni milliarder kroner med svære skatteskjerpinger og avgiftsøkninger er nærmest umulig for Høyre og Fr.P. å godta.

Ikke for AP
Kontantstøtten, kutt i feriepenger og ferie pluss en heller usosial profil er kost som Jagland umulig kan godta. Hvis Bondevik-regjeringen overlever budsjett-behandlingen blir vi svært overrasket. Ett er iallfall sikkert – makter Bondevik det kunststykket, blir resultatet et helt annet budsjett enn vi ser i forslaget.

Mye bra IT
På det vi kan huske er det ikke lagt fram et mer positivt budsjettforslag på IT-sektoren.

 • Kraftig økning til teleforskning – 35 millioner
 • 160 millioner til teknologiutvikling i småbedriftene
 • Bedre opsjonsordning i småbedrifter
 • 30 millioner til høyhastighetsnett
 • 1450 nye høyere studieplasser der IT er prioritert
 • Opprettelse av nytt teknologiråd
 • Telenor får beholde mer av overskuddet

  Hva mangler?
  Dette er hovedpunktene i IT-satsingen slik den framkommer i budsjettet. Og det er bedre enn vi kan huske å ha sett siden vi begynte å skrive regelmessig om IT i 1985. Så får det heller være at det er behov for 100 millioner til teleforskning.

  Til tross for økningen i budsjettet dreier det seg fortsatt om strøpenger. Vi ser iallfall en positiv vilje. Og det får også være at Institutt for Informatikk ikke får penger til nytt bygg på Blinderen.

  Vi skulle tro at det er mulig med bred politisk enighet om IT-budsjettet på Stortinget og at forslaget på dette punktet ikke blir totalt radbrekket under budsjettbehandlingen. Der er det nok større poster som står for fall.