Annonse


De viktigste valgkriteriene

412 sivilingeniørstudenter ved NTNU har deltatt i undersøkelsen. De ulike studieretningene ved NTNU er alle godt representert og 85 prosent av svarene kommer fra studenter som går i 3. årskurs eller høyere. En sivilingeniørutdannelse varer i 4 1/2 år.

KriterierProsent
Gode utviklings- og etterutdaningsmuligheter
24,45%
Varierte arbeidsoppdrag
16,21%
Ungt og inspirerende arbeidsmiljø
11,74%
Gode karrieremuligheter
11,65%
Høy lønn
11,56%

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse