DellPC

Annonse


PC-veksten synker i 98/99

DellPC

I følge IDCs vice president, Bruce Stephen, er det ingen tvil om at økningen i salget av PC-er som koster mindre enn 1000 dollar – og endog mindre enn 500 dollar – er den viktigste trenden i år og neste år.

Flere billigmaskiner
På verdensbasis går andelen maskiner til mindre enn 1000 dollar opp fra 16 prosent i år til 20 prosent neste år. I USA står dette segmentet allerede for 20 prosent, et tall som vil vokse til 24 prosent neste år.

Tradisjonelt har billigmaskiner gått til hjem som tidligere ikke har hatt PC, eller til lavinntektsgrupper. Men nå har også næringslivsmarkedet begynt å bli oppmerksom på dette alternativet.

Annonse
Redd for billigmaskiner
I følge IDCs Kevin Hause har næringslivet tidligere unngått de billigste modellene fordi de ikke har vært basert på Intel-prosessorer, og fordi man gikk ut fra at de ville ha en kortere levetid en ”ordentlige” PC-er. Men for tiden sier mer en 50 prosent av bedriftene at ytelsesforbedringer i lavprismodellene gjør dem interessante også til profesjonell bruk.

13,2 prosent totalt
Det generelle PC-markedet vil imidlertid være mindre livlig i år og neste år. Årsaken er først og fremst den økonomiske usikkerheten i Asia- og Stillehavsregionen, samt Russland.

Riktignok vil introduksjonen av Windows NT. 5.0 kanskje resultere i et generelt behov for oppgradering i bedriftene, men samtidig vil nye produktgrupper som håndholdte PC-er og ”intelligente husholdningsapparater” ta noe av PC-ens tradisjonelle markeder. Derfor regner IDC med en totalvekst på 13,2 prosent i PC-markedet neste år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse