Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rimelig, enkel nettelefon?

OSLO: I følge Ivar Plathe (bildet) som er ansvarlig for Internett-telefoni (VOIP) hos Telenor Nextel er det et mål at den nye tjenesten for IP-telefoni skal være så enkel som mulig.

Plathe
Dette gjelder når man tar den i bruk første gang, og det gjelder daglig bruk. Den må være billig i bruk – og det hele må også være billig å administrere for Nextel.

Kundekontakt
– Vi disponerer i dag over en stor avdeling for kundekontakt, og den vil vi selvfølgelig utnytte når vi skal introdusere de nye tjenestene, sier Ivar Plahte, ansvarlig for VOIP i Telenor Nextel til ITavisen.

Telenor på konsernnivå har for øvrig overlatt ansvaret for all Internett-telefoni til Nextel, slik at Plahte i praksis er hovedansvarlig for alle konsernets aktiviteter på dette feltet.

Erfaringer
– Vi gjennomførte et pilotprosjekt på Universitet på Blindern i Oslo i vår, og en av hovedkonklusjonene der er behovet for enkelhet, både når man tar tjenesten i bruk, i daglig bruk – og også når det gjelder fakturering. Dette vil blant annet si at vi selvfølgelig satser på at kundene skal bruke Internett og våre Web-sider når de ønsker å registrere seg og få tildelt et telefonnummer for den nye tjenesten, sier Plahte til ITavisen.

Teknisk løsning
Utgangspunktet for Nextels løsning er den internasjonale standarden H.323. I prinsippet skal alt H.323-tilpasset utstyr kunne brukes sammen med alt andre.

– Vi har likevel valgt å være forsiktige og har basert oss på utstyr fra to store leverandører, Ericsson og Cisco, sier Plahte.

– Vi har også en klar fordel fremfor andre, norske Internett-leverandører, siden vi allerede har vårt eget, nasjonale IP-nett på plass. Mesteparten av trafikken nasjonalt vil altså foregå i vårt eget nett, noe som bør bidra til å sikre talekvaliteten.

Telenor mot Telenor
– Og dere kan også garantere at man får kontakt med brukere i det vanlige nettet?

– Vi er i gang med forhandlinger med Telenor Nett om samtrafikkavtale, slik alle nye operatører må ha. Vi er altså ikke en del av Telenor i denne sammenheng, men en konkurrent til Telenor Privat.

Uviss mottakelse
– Det er ennå for tidlig å si hvilken form denne samtrafikkavtalen vil ha, og hva det vil si for prisene. Men vi føler i hvert fall at vi har Post- og Teletilsynet med oss i denne saken.

– PT vet, i likhet med oss, lite om hvordan dette egentlig vil arte seg når det kommer i alminnelig bruk. Men de har vært meget engasjert i feltet, vi kan vel nesten si at de reagerte proaktivt da vi henvendte oss for å få nummerserie. Alt dette gjør at vi i dag har stor tiltro til denne tjenesten når den kommer på luften i løpet av høsten, sier Telenor Nextels Ivar Plahte.