Hopp til navigasjon Hopp til innhold

«Nye Internett» åpnet

OSLO: Universiteter og Høgskoler Norge rundt knyttes sammen i det nye forskningsnettet, som ble åpnet onsdag med fireveis videokonferanser mellom flere noder rundt om i landet.

Det gikk ikke helt uten krøll, men så er det jo også snakk om et forskningsnett hvor man skal ta sjanser – ikke jobbe med det gamle og gode.

Mestermøte
De var der, alle de gamle gutta:
Telenors Yngvar Lundh, som er The Grand Old Man i norsk IT- og kommunikasjonsbransje.

Rolf Nordhagen, mannen som i sin tid var med på å åpne den første, norske tilknytningen til det amerikanske forskningsnettet som senere ble til Internett.

Visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen i Telenor, som har ansvaret for den tekniske infrastrukturen i det nye universitetsnettet.

Børre Ludvigsen fra Høgskolen i Østfold, som vel var den første i Norge som viste hvordan Web kan trekkes inn i hjemmet.

Landets raskeste
Hvorfor de var der? Jo fordi UNINETT og Norges Forskningsråd i samarbeid med Telenor offisielt åpnet «Nasjonalt forskningsnett».

Nettet er det hittil raskeste som er installert i landet med aksesslinje på 155 Mbit/sekund til alle universitetene og foreløpig fire høgskoler.

Kan kjøpes
– Men dette er ikke som gamle dagers Internett, der forskerne selv måtte konstruere nettet og sette opp nodene, sa Ole Petter Håkonsen til internettavisa Telecom.

– I prinsippet kan alle i Norge kjøpe den samme tjenesten fra Telenor og Nordicom, selv om jeg må innrømme at et så raskt nett med så mange noder vil koste mye.

Testnett
«Nasjonalt forskningsnett» består av et forskningsnett for produksjon og utprøving av nye anvendelser og eksperimentelle testnett for utprøving av ny netteknologi.

Fra i mai i år ble alle universiteter, fire regionale høyskoler og en del forskningsinstitutter koplet sammen i Forskningsnettet.

Nå er også det første testnettet klar for åpning. Både forskningsnettet og testnettet er basert på Telenors Nordicom ATM tjeneste.

Enestående
– Testnettet er enestående i og med at det gir de akademiske miljøene mulighet til å arbeide med ny teknologi og nye anvendelser over lange distanser uten å ta hensyn til om nettet bryter sammen, sier adm. direktør Petter Kongshaug i UNINETT.

– Uttesting og forskning på neste generasjons Internett er eksempel på en type aktiviteter som kommer til å skje på testnettet.

Viderutvikling
– Nye testnett kan opprettes parallelt for eksperimenter med alternative netteknologier. Testnett er derfor viktig for at Norge skal kunne opprettholde og utvikle kompetanse relatert til avansert nett- forskning og utvikling, sier salgsdirektør Trond-Arne Kongsli i Telenor Bedrift.

– Vi diskuterer nå ulike tiltak for å få de akademiske fagmiljøene til å være med på utviklingen av neste generasjon bruksmåter for nettet. Det skal være de nye anvendelsene som utgjør kjernen i neste generasjon Internett, sier Kongshaug.