Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Jenter blir datatapere

TELEGRAM: Kjønnsdelt IT-bruk i skolen vil gjøre jenter til data-tapere. Lærerforbundet mener dataopplæringen er for dårlig tilpasset jentene.

– På sikt kan jentene tape kunnskapskampen i forhold til guttene, sier leder Anders Folkestad i Lærerforbundet til Dagsavisen.

Lærermangel
– Mange skoler mangler lærere som behersker data. Det gjør at elever som selv kan mye får klare fordeler i forhold til elver som ikke kan data, som igjen ikke får tilgang til samme verdifulle informasjon, sier Folkestad.

Han tror også at den videregående skolen bruker mer penger på dataprogrammer til klassiske guttefag enn til fag der det tradisjonelt sett er flest jenter.