Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Blir psykisk knekt

OSLO: Stadig flere i telekom- og IT-bransjen får psykiske problemer etter harde omstillingsprosesser og påfølgende oppsigelser. Dette hevder en gruppe mot «ukultur i Telenor», samt arbeidspsykolog Odd Hellesøy.

Psykisk knekt (gif)
Flere ledende IT-bedrifter har vært gjennom kraftige omveltninger de siste årene. Det har skjedd i Telenor-konsernet og Ericsson, og skjer nå i Nera, Alcatel og Telenor Bedrift.

Sosialt eksperiment
Bedriften Telenor Nye Muligheter (TNM) ble i sin tid av konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor kalt «Norges største sosiale eksperiment». Telenors omstilling førte til arbeidsrettssaker, og en del tidligere ansatte i Telenor havnet hos psykolog etter at TNM ble lagt ned.

For litt over ett år siden organiserte en del av de oppsagte TNM-ansatte og andre tidligere Telenor-folk seg i «Foreningen mot ukultur i Telenor – oppreisning!».

Trusler om vold
– Vi merker at det blir tøffere arbeidsvilkår i telekom- og IT-bransjen. Bedrifter som Telenor og andre tar i bruk stadig mer ufine midler i de såkalte omstillingsprosessene. Den enkelte arbeidstager teller ikke. Det er kun bedriften som betyr noe. Flere i vår forening har opplevd trusler om vold hvis ikke oppsigelser skrives under, sier «Fredrik», som er medlem i foreningen mot ukultur.

Den tidligere Telenor-medarbeideren ønsker ikke å stå fram med navn ettersom han fremdeles arbeider i telekom- og IT-bransjen.

Mental støtte
Medlemmene i foreningen ønsker først og fremst å gi medlemmene mental og økonomisk støtte til et verdig arbeidsliv.

– Vi har fått hjelp og støtte fra både Arbeidstilsynet og domstolene, men til nå ser vi likevel ingen kursendring hos Telenor. En prinsipiell domsavsigelse er for tiden til vurdering hos Høyesteretts kjæremålsutvalg etter anke fra Telenor, sier «Fredrik».

Tipper over
– Jeg ser at mange kan lett «tippe over kanten» rent psykisk når de har blitt utsatt for overgrep fra arbeidsgivers side. Det verste tilfellet jeg kjenner til er en tidligere telemontør som etter en oppsigelse i Telenor bokstavelig havnet på gata uten bolig eller fast arbeide. I dag oppholder han seg på Frelsesarmeen og får hjelp der fra, forteller «Fredrik».

– Behandlingen han har fått og de problemene han strir med er uverdig. Ingen burde bli utsatt for noe så grusomt.

Opp av «gjørma»
– Grunnen til at jeg klarer å snakke om det jeg har vært igjennom, er at jeg har vært en av de heldige. Jeg har kommet meg opp av gjørma etter at jeg ble sagt opp og arbeidsrettssakene var over.

– Jeg orket ikke tanken på å fortsette i en bedrift på nåde. Min redning ble at jeg slapp å skrive «oppsagt» på CVen. Veldig mange arbeidsgivere blir mistenksomme på arbeidssøkere som er utstøtt hos andre, sier han.

Katastrofalt
«Fredrik» forteller om tidligere ansatte som har vært ut av spill i flere år og som har blitt gjengangere hos psykologer og psykiatriske institusjoner.

– Arbeidsgivere i telekom- og IT-bransjen bruker stadig tøffere metoder for å bli kvitt ansatte. Det er også en velkjent metode å konstruere advarsler på løpende bånd mot personer som ikke selv sier opp frivillig. Jeg vet også om sjefer som har ringt opp sykemeldte hjemme klokken 06.30 for å gi beskjeder. Alt dette gjøres for å psyke ned den ansatte, sier «Fredrik» som selv har opplevd mye av det han beskriver.

Må ta ansvaret
Han mener telekom- og IT-selskapene må ta hovedansvaret for at mange tidligere ansatte havner hos psykologer med depresjoner og andre psykiske lidelser.

Stikkord: Mobil