Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telekom er tingen for Alcatel

TELEGRAM: Telekom er penger for Alcatel STK. Konsernets telekom-aktiviteter utvikler seg i riktig retning og driftsinntektene, med unntak av Forsvarsdivisjonen og AME Space, økte med 25 prosent fra i fjor.

Det viser Alcatel STKs halvårstall, som ble lagt frem torsdag.

Økt resultat
Selskapet økte resultatet etter skatt med 29 millioner kroner første halvår, sett i forhold til samme periode i fjor. I dette tallet inngår inntektene fra salget av AME Space og Forsvarsdivisjonen. Resultatet av den operative driften har utviklet seg negativt i år, melder Newswire.

Driftsinntektene første halvår var på 1.766 millioner kroner, mot 1.910 millioner i fjor på samme tid. Men i tallene for 1997 inngår driftsinntektene fra AME Space og Forsvarsdivisjonen, som nå altså er solgt.

Sliter med kabel
Selskapet sliter med kabelvirksomheten, men har allikevel økt ordrebeholdningen fra 985 millioner kroner i fjor til 1.055 millioner kroner i år Siden 1996 er ordrebeholdningen mer enn halvert.

Konsernets aktiviteter innen telekom utvikler seg tilfredsstillende, og de totale driftsinntektene – uten Forsvarsdivisjonen og AME Space – økte med 25 prosent i fjor. Alcatel Distribusjon utviklet seg også bra. De økte driftsinntektene med 20 prosent.

– For Alcatel Distribusjon var utviklingen spesielt positiv innen drift og vedlikehold av andre selskapers tele- og datatjenester, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK.
Stikkord: Mobil