Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Oppsigelser i Alcatel

OSLO: Den økonomiske krisen i Asia, i tillegg til utsatte kabelprosjekter, er årsaken til at Høyspentdivisjonen i Alcatel Kabel nå reduserer de faste kostnadene med 50 millioner kroner. 115 personer i Halden og på Økern kan bli berørt.

Alcatel Kabels fabrikk på Rognan i Nordland har de siste årene slitt i motvind på grunn av sterk konkurranse internasjonalt. Internettavisen Telecom har gjentatte ganger meldt om permitteringer og oppsigelser. Nå rammes også Alcatel Kabel i Halden og på Økern av svikten i ordreinngangen.

Omstruktureringer
Adm. direktør Tor Hurlen i Høyspentdivisjonen i Alcatel Kabel sier at både førtidspensjonering og omplassering vil bli benyttet, men han innrømmer at det ikke er sannsynlig at så veldig mange av de 115 unngår oppsigelser ved slike tiltak. Årsaken er at Alcatel nylig har vært gjennom omstruktureringer.

– Den restruktureringsprosessen vi nå skal igjennom har som mål å redusere de faste kostnadene med 50 millioner. Dette skal vi gjøre ved dels å jobbe smartere, men reduksjoner i antallet ansatte blir nødvendig, sier Hurlen.

Hurlen er ikke sikker på om innsparingene kommer fort nok til å hindre et underskudd for Høyspentdivisjonen i Alcatel Kabel i år.

Landkabel reduseres mest
Høyspentdirektøren forteller at nedbemanningen vil skje innenfor hele kraftkabelproduksjonen, men at de som jobber med landkabel vil bli sterkest berørt.

– På sjøkabelsiden ser vi et stort marked i de kommende årene. Her har vi også konkurransefortrinn i vår store kompentanse på området. Derfor blir reduksjonene mindre for dem som jobber med sjøkabel.

Utsettelser og krise i Asia
Årsaken til svikten i ordreinngangen forklarer Hurlen med utsettelser og bortfall av en lang rekke kabelprosjekter internasjonalt. Dette har ført til overkapasitet i bransjen med påfølgende prispress og hardere konkurranse om kontraktene, særlig i Europa. Blant de prosjekter som er utsatt er sjøkabelprosjektet Euro Viking mellom Norge og Tyskland, der Statnett og tyske interessenter står bak. Dette prosjektet er utsatt to år og blir ikke ferdig før i 2004. Et annet stort prosjekt er Bakun-prosjektet i Malaysia som er utsatt på ubestemt tid på grunn av den økonomiske krisen i Asia.

Stikkord: Mobil