Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ingen økning for NETnet

OSLO: NETnet-gruppen melder om en tilfredsstillende utvikling, men ingen omsetningsøkning i annet kvartal. Norge står sammen med Tyskland for mer enn halvparten av selskapets omsetning.

NETnet hentet nylig inn 152 millioner kroner gjennom en nyemisjon, og har gjennomført en del tekniske omlegginger som blant annet i Tyskland har ført til svikt i omsetningen.

Snur negativ trend
– Problemene er nå i all hovedsak eliminert, og vi satser på at bedret kvalitet på vårt tilbud vil snu omsetningstendensen i Tyskland, og målsettingen er å fordoble antallet operative kunder, sier adm. direktør for NETnet International, Mats Herdenfeldt.

– Virkningen av de løsningene som nå er operative vil først vise seg i Tyskland og i Norge, to land som til sammen står for mer enn halvparten av vår omsetning, sier Herdenfeldt.

Ingen omsetningsøkning
På grunn av arbeidet med omleggingen vil ikke NETnet-gruppen kunne vise til noen særlig omsetningsøkning i forhold til foregående kvartal.

– Vi har forventninger til annet halvår og ser muligheter til en kraftig økning i trafikken fra de kunder som er satt i drift på de nye plattformene, sier Herdenfeldt.

NETnet har rundt 2.000 bedriftskunder i Norge.