Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor Marlink konkurs

OSLO: Telenor Marlink skulle for konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) bli global markedsleder på en Internett-tjeneste for den maritime bransjen. En krangel mellom Telenor og H Marin Advisers AS har imidlertid ført til konkurs.

Hermansen,T 1203
I en pressemelding bekjentgjør styret i Telenor Marlink at de vil begjære oppbud i selskapet, da det ikke er midler til videre drift. Telenor Marlink AS leverte kommunikasjons- og elektroniske handelsløsninger til den internasjonale maritime bransje. Marlink var blant annet skreddersydd for skipsmeglerne.

Krangel
Telenor oppgir en pågående aksjonærtvist som medvirkende årsak til at de ikke har funnet å kunne unngå konkursbehandling. Uenighet med H Marin Advisers AS om oppfinansiering skal være årsaken. Det hersker en uenighet om Telenor har 88 prosent eller 98 prosent av aksjene.

Umodent marked
Telenor opplyser at utviklingen i selskapet har ikke svart til forventningene, med svakere omsetning og en mer tidkrevende markedsutvikling enn forventet.

Vil satse
I pressemeldingen kaller Telenor det som skjer nå med Marlink for en omlegging. Telenor har nemlig tro på en videre utvikling av de produkter og tjenester Telenor Marlink tilbyr.

Men telenor forutsetter at virksomheten etter konkursbehandling kan integreres i andre virksomhetsområder av eget selskap.

”Om nødvendig vil Telenor i en begrenset periode stille til rådighet den nødvendig sikkerhet for at bobestyrer kan fortsette driften inntil en tilfredsstillende løsning er funnet”, heter det i pressemeldingen.

Bakgrunn
Telenor Marlink AS ble opprettet som et eget aksjeselskap tidlig i 1997med Telenor som største aksjonær. Totalt har Telenor tilført selskapet 53millioner kroner i form av egenkapital. Per i dag er Telenor fordringshaver til over 95 prosent av kjente krav mot Telenor Marlink AS.