Annonse


Svalbard med i Nordicom

Nordicom-noden på Svalbard er knyttet opp til nettet i Norge via satelittsamband. Kapasiteten på nettet kan utvides etter hvert som behovet for båndbredde øker, heter det i en melding fra Telenor Bedrift.

Interesse
– Det er gledelig at første kunde allerede har tatt Nordicom-nettet i bruk. Vi regner med at i løpet av året vil 7-8 andre bedrifter og organisasjoner være knyttet opp. På et seminar vi holdt for Svalbard-bedrifter i mai, var interessen stor for overføringsmulighetene via Nordicomnettet, sier produktgruppesjef Sven Kolberg i Telenor Bedrift.

Nordicom består av flere kommunikasjonsløsninger som benytter et felles nordisk bredbåndsnett, med mulighet for global dekning via British Telecom/ Concert. Tjenestene gir høy skalerbarhet og enkel oppgradering, lover Telenor Bedrift.

Annonse