Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sponheim vil privatisere

OSLO: Næringsminister Lars Sponheim(V) varsler at han vil selge statsaksjer for 300 millioner kroner. Han varsler ytterligere privatisering, men vil ikke svare på om Telenor skal privatiseres helt eller delvis.

Næringsministeren varsler at privatiseringen vil fortsette for å frigjøre kapital fra statsbedrifter for å styrke teknologisatsingen i næringslivet. Venstres pressekontor mener Telenor er neste mål for privatiseringen. Høyre melder at det en privatisering av Telenor bør diskuteres i forbindelse med det reviderte hnasjonalbudsjettet.

Nærings- og handelsminister Lars Sponheim presenterte torsdag stortingsmeldingen om eierskap i næringslivet.
– Statsbedrifter som vil satse utenlands eller gå til oppkjøp av andre bedrifter er aktuelle for privatisering, sa Sponheim.

– Jeg ser ingen grunn til at staten skal være tungt inn i eiersiden i norsk næringsliv. Nå er tiden moden til forbedre mulighetene for aktive eiere, begrunnet Sponheim ønsket om at staten skal selge ut en del aksjer i statlige bedrifter.

Han åpner for at statsforetak som trenger egenkapitaltilførsel kan hente inn egenkapital fra det private kapitalmarkedet gjennom delprivatisering og børsnotering.

Ikke Kongsberg Gruppen
Selv om Sponheim av forretningsmessige grunner ikke vil gå inn på hvilke statsbedrifter som er aktuelle for delprivatisering, er det nærliggende å tro at Sponheim hadde Telenor i tankene, melder Venstres pressebyrå.
Det ble bekreftet at det ikke var aktuelt med privatisering i forbindelse med Kongsberg Gruppen. eller Raufoss og Sponheim bekreftet i dag at salg av aksjer i disse selskapene var lite aktuelt nå.

Støtte fra Høyre
Høyres næringspolitiske talsmann Ansgar Gabrielsen antar at regjeringen vil få støtte både fra Høyre og Fremskrittspartiet til å selge ut eierandeler i statsbedrifter, men han mener at regjeringen ikke går langt nok.

Gabrielsen mener for eksempel at det hadde vært en god ide at staten selger seg ned i Telenor, og han varslet at Høyre i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett ville ta stilling til konkrete bedriftersom ville være aktuelle for delprivatisering.

I følge beregninger gjort av Den norske Bankforening og Dagens Næringsliv eier staten og norske kommuner 53,4 prosent avnorsk næringsliv og dette er verdsatt til 1000 milliarder kroner.

Stikkord: Mobil