Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lær av Global Money Games

TELEGRAM: – Lær av Global Money Games. Kredittilsynet ber småinvestorer holde seg unna gråmarkedet – aksjer som ikke er notert på børs.

En av Norges største børsbobler sprakk tirsdag da styreforsamlingen i Global Money Games gjorde det klart at virksomheten avvikles på Internett. Nå mener Kredittilsynet at småinvestorer bør ta lærdom av det og holde seg unna slike unoterte aksjer, melder Aftenposten.

Ikke kvalifisert
– Investorer som ikke har særlige kvalifikasjoner anbefaler å holde seg til børsnoterte aksjer, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet.

Bunæs peker på at investorene i det unoterte markedet ikke er omfattet av en lang rekke lover som gjelder for børsnoterte aksjer. Den dårlige likviditeten i det unoterte markedet gjør også at risikoen øker uforholdsmessig mye.

Innside
– Reglene for innsidehandel og markedsmanipulasjon får ikke anvendelse i det unoterte markedet slik de gjør for børsnoterte aksjer, sier Bunæs.