Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forsknings-ekteskap

TRONDHEIM: Etter 30 års «samboerskap», inngikk Telenor, ved Ole Petter Håkonsen (bildet), og NTNU tirsdag en formell samarbeidsavtale om utdanning- og forskning. Utvikling av programvareløsninger for morgendagens alt-i-ett-nett, UMTS, blir en viktig del av samarbeidet.

Håvard Fossen
– Å formalisere samarbeidet med NTNU er viktig for Telenor som ledd i forvandlingen fra monopolbedrift til en internasjonal aktør, sa visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen i Telenor i forbindelse med den høytidelige avtaleundertegningen tirsdag.

– Samarbeidsavtalen bidrar til å styrke NTNUs kontakt med næringslivet. Her har vi fått et møtested for å diskutere deres behov, sa rektor Emil Spjøtvoll ved NTNU. Sivilingeniørenes utdanningssted nr. 1 har fra tidligere en lignede avtale med Hydro Aluminium.

Smarte nett
Å styrke utdanningen av IT-kandidater, og da særlig doktorander, er et av hovedmålene med avtalen. Her vil Telenor blant annet bidra med lærekrefter.

Avtalen gir også vidt rom for framtidig forskningssamarbeid. Smarte nett, taleteknologi, bredbåndsaksess og mobile systemer vil stå i fokus, ifølge adm. direktør Oddvar Hesjedal i Telenor FoU.

– Forskningsresultatene skal være et vesentlig virkemiddel i Telenors bestrebelser på å utvide aktivitetene utenlands, ifølge Håkonsen.

Pengesekk
Telenor har hittil støttet Trondheimsmiljøet med 10 millioner kroner årlig. Avtalen som nå er inngått innebærer at NTNU/Sintef heretter kan forvente seg en vesentlig økning i støtten de kommende 4 – 5 årene, sa Håkonsen.

Med «vesentlig», mener Håkonsen at det årlige støttebeløpet vil bli mer enn doblet. Størrelsen på pengesekken vil avhenge blant annet av hvilke idèer forskerne klarer å klekke ut.