Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Netsystem innklager Telenor Mobil

OSLO: Netsystem har klaget Telenor Mobil inn for Post- og teletilsynet. Selskapet vil ha rett til å bruke Telenor Mobils GSM-nett. Post- og teletilsynet har satt i gang mekling, og Netsystems håper på en avgjørelse før sommeren.

– Vi ønsker et kommersielt forhold til Telenor Mobil, sier utviklingsdirektør Detlef Stübe i Netsystem International. Han har håp om at det skal bli resultater av meglingen før sommeren.

Netsystem International vil bli en «virtuell teleoperatør». Som et ledd i denne planen ønsker de tilgang til Telenor Mobils nett. Men Telenor har etter Netsystems mening vist seg lite samarbeidsvillige.

Vil ikke samarbeide
– Telenor Mobil ønsket overhodet ikke å tilby samtrafikk med Netsystem, heter de i et brev fra Stübe til Post- og teletilsynet.

I brev av 16 mars påla Post- og teletilsynet Telenor Mobil omgående å starte forhandlingene.

Forretningshinder
I klagen til tilsynet skriver Stübe at: «Partene har vært i kontakt i nærmere tre måneder, uten at Telenor Mobil har fremlagt forslag til løsning som gjør det mulig for Netsystem å realisere sitt forretningskonsept, slik det har vært redegjort overfor Post- og teletilsynet.».

Nye tjenester
– Vi er i forhandlinger, og kan ikke kommentere saken, sier Stübe til internettavisa Telecom. Men håpet er en løsning før sommerferien.

Hvilke tjenester Netsystem ønsker å lansere til høsten er ikke spesifisert. Selskapet melder selv at deres «forretningskonsept representerer en nydannelse i telemarkedet», og at de vil gi sluttbrukere tilbud om nye tjenester.

Stikkord: Mobil