Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lite til lange IT-studier

OSLO: Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner ekstra til IT-utdanning. Men Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL) og generalsekretær Per Morten Hoff (bildet) synes 90 studieplasser på hovedfagsnivå er for lite.

Hoff, PerMorten
– Jeg er fornøyd med at de totale bevilgningene økes. Men jeg synes det er for lite med bare 90 flere plasser til høgere nivås studier. Vi hadde håpet på nærmere 200. Norge må satse langsiktig og ikke bare utdanne folk til å installere programvare på PCer, sier generalsekretær Per Morten Hoff i KDL.

Av 500
I regjeringens næringsrettede IT-plan som ble lansert tidligere i vår ville regjeringen vurdere å opprette 500 nye IT-studieplasser fra neste år.

Nå følges dette opp i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett på 20 millioner kroner til 90 studieplasser på høyere grads- og 220 studieplasser på lavere grads IT-utdanning. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger til grunn at studieplassene på lavere grad vil bli fordelt både på universiteter og høgskoler.

Lavere grad
– KDL er imidlertid veldig godt fornøyd med at det kommer 220 studieplasser på lavere grads nivå.

En undersøkelse som Rogalandsforskning har gjort for blant annet KDL viser at behovet for IT-kompetanse er størst for lavere grads studier. Fire av fem nyansettelser inne IT etterspør lavere grads utdanning på høyskolenivå. Mindre enn 15 prosent av alle nyansettelser etterspør utdanning på høyere nivå.