Hopp til navigasjon Hopp til innhold

TeleForum trues

GEILO: – Norsk Tele Forum er et viktig møtested for telebransjen. Det er en trussel mot hele arrangementet når ledende personligheter ikke tar det mer høytidelig enn å stå på programmet og ikke møte opp. Utvilsomt er en del mennesker da kommet hit på falske premisser og har grunn til å ta kjøpsloven i bruk, sier telenestor Finn Lied (82) (bildet).

Lied, Finn
Det Lied konkret sikter til er at både konsernsjefen i Telenor, visekonsernsjefen i Telenor og lederen for Telia, ikke møtte opp da det kom til stykket. Alle sto på programmet.

Industrien satser for lite
– Hva er det så som opptar Finn Lied i dag. Er det fortsatt forskning og utvikling som ligger ditt hjerte nærmest?

– Ja, det er nok det. Jeg er mest bekymret for at norsk IT-industri selv bruker så alt for lite på forskning og utvikling. Den statlige satsingen kunne saktens vært større, men den er på samme nivå som i EU ellers.

Presentasjonsteknikk
– Jeg er for øvrig imponert over den intellektuelle standard mange av de unge foredragsholderne her viser. Jeg er mindre imponert over deres evne til å framføre sitt budskap, sier Finn Lied som var den første deltaker som meldte seg på til årets Tele Forum via Internett.

Fra sitt kontor på Kjeller, er han blitt en aktiv Internett-bruker, og han er, sine 82 år til tross, fortsatt formann i Telerådet.

Ikke pessimist
– Norge er underveis. Vi har velutdannede menneskelige ressurser og ingen arbeidsløshet. I IT-bransjen finnes tusenvis av unge velorienterte mennesker. Selv om mange politikere har problemer med dybdeforståelsen er det positive strømninger også der. Men jeg frykter finnmarkisering.

– Hva er «finnmarkisering»?
– Jeg frykter at Norge skal bli Europas utkant slik på mange måter Finnmark er blitt Norges utkant. Når Kværner flytter ut, når Telenor og andre må opprette FoU-avdelinger ute, er det en farlig tendens vi skal ta meget alvorlig.

– Det er mye positivt med globaliseringen som for eksempel økt global produktivitet, men dersom vi ikke evner å utvikle en sterk kompetanseindustri i Norge kan det bety en veldig påkjenning for det norske velferdssamfunnet, for norsk livsstil og norske sosiale ordninger, sier Finn Lied.

Aktiv mann
Lied er utdannet ingeniør og begynte som forskningssjef ved FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) i 1952. Finn Lied var industriminister i 1971/72 og har i nesten hele etterkrigstiden vært en meget sentral næringspolitiker.

Stikkord: Mobil