Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Skal Tetra endelig ta over?

OSLO: Tetra har lenge vært et ganske oppskrytt system for privat mobilkommunikasjon. Tilhengerne har sagt at Tetra er den eneste naturlige etterfølgeren til de analoge mobilradio-systemene som brukes i sikkerhets- og nødsystemer over hele verden.

Men det har tatt tid: Først i år har operatører verden rundt begynt å bygge ut kommersielle Tetra-løsninger. Er det for seint?

I januar startet Nokia leveransen av et Tetra-basert radionett til ElTele Øst. Nettet, som fremdeles er under utbygning, vil frem til oktober måned operere på pilot-basis, for å se hvordan Oslo kommune og Viken Energinett kan utnytte Tetra.

Oslo Sporveier er også med på prosjektet, for å se hvordan Tetra fungerer i tunnelene til T-banen.

Svindyrt
Dermed er Tetra-utbygningen i gang i Norge. Samtidig har man på departementsnivå gjennomført et forprosjekt for å se om det er mulig å bygge opp et samlet, nasjonalt nett for nødetater som brannvesen, helesevesen og politi.

Konklusjonen på denne rapporten er at man innen år 2005 skal ha bygget opp et nasjonalt, Tetra-basert nett, til en pris på inntil to milliarder kroner.

I hele verden
Dette skjer samtidig med at man i en rekke land verden rundt nå er i ferd med å ta i bruk Tetra. Dette gjelder pilotnett i land som Australia og Tyskland, og det gjelder løsninger som skal tas i reell bruk i Storbritannia, Finland – og antakelig også Norge. Kanskje er det håp for denne ETSI-utviklede standarden likevel?

Komitéarbeid
Nettopp Tetras ETSI-bakgrunn har vært en hindring for systemet frem til nå: Det er mange i bransjen som mener at det ikke kan komme noe godt ut av komiteer, og Tetra er nettopp et eksempel på en løsning som ble utviklet av komiteer. Nå finnes det andre eksempler på ETSI-standarder, både vellykkede (GSM) og mindre vellykkede (personsøker-systemet Hermes).

Blir suksess?
Derfor er det vanskelig å si noe om Tetras suksess før man har utplassert store, kommersielle systemer.

Men akkurat dette er i ferd med å skje nå, slik at det er håp om at Kommunal- og Arbeidsdepartementet, Justisdepartementet og Sosial- og helsedepartementet kanskje vil ha bedre grunnlag når de etterhvert skal ta den endelige beslutningen om sitt fremtidige, felles radiosamband.


Dette er Tetra:

Tetra står i dag for Terresrial Trunked Radio, mens den opprinnelige betegnelsen var Trans European Trunked Radio. Standardiseringsorganet ETSI og organisasjonen Tetra MoU mener altså at den opprinnelige, europeiske standarden skal være gyldig over hele verden.

Grunnen til Tetra MoUs optimisme er at såvel grunnidé som teknologi minner mye om GSM. Derfor håper man å gjenta mye av GSM-teknolgiens suksess på verdensbasis. Den viktigste likheten mellom de to systemene er at begge to er digitalt basert. For Tetra er dette viktig, siden mobilradio hittil har vært analogt basert. Digital-teknologi gir mye bedre sikkerhet i nettet.

Frekvenser
I utgangspunktet utnytter Tetra frekvenser området 380 -400 Mhz, som i Europa er satt av til sikkerhets-formål, og 410 – 430 eller 450 -470 Mhz, som skal brukes av andre, private radionett. Men man er allerde begynt å planelgge Tetra i fekvensene 870 til 920 Mhz, siden man frykter for at de lavere frekvensene i UHF-båndet skal bli fyllt opp i Europa, samtidig som mange land utenfor Europa ikke har plass tilgjengelig i de lave frekvensene.

Bedre utnyttelse
Fordelen med digitale Tetra fremfor analoge mobilradionett som MPT 1327 er at man får mer efektiv bruk av radiospektrum, man kan blande data og stemme i samme nett, med datahastighet for Tetra på 28,8 Mbit/s, 3 ganger raskere enn GSM. Samtalene settes raskere opp med Tetra, man kan enkelt bygge opp gruppe-samband, blant annet med muligheten for kringkasting (en-til-mange-kommunikasjon), man kan sette opp virtuelle, private nett, og man har innebygget kryptering av informasjon og brukeridentitet.

Multimedia
Den raske dataoverførings-hastigheten gjør at Tetra også har muligheter i multimedia-sammenheng. Det finnes for eksmpel planer for å installere Tetra i ambulanser, slik at leger på sykehuset kan får overført videobilder og forberede seg på en skadesituasjon allerede mens pasienten befinner seg i ambulansen på vei til sykehuset.

Alle i ett system
Når man skal benytte Tetra som nødradio-system er det viktig at alle berørte etater, lege og ambulanse, brann og polti, kan operere med sine egne, virtuelle nett, samtidig som alle kan kobles inn på et felles nett hvis det er behov for koordinering i en katastrofesituasjon.

Stikkord: Mobil