Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gransker forsvarssalg

TELEGRAM: Styret i Alcatel STK gikk mandag inn for å oppnevne et uavhengig utvalg som skal gå gjennom behandlingen og beslutningen om å selge forsvarsdivisjonen og AME Space.

Minoritetsaksjonærer har satt spørsmålstegn over måten aksjeprisen ble fastsatt, samt mangelfull informasjon i forbindelse med salget. Aksjene ble besluttet solgt for fjorten dager siden.

– Styret mener minoritetsaksjonærenes synspunkter bygger på urikte oppfatninger av fakta og rettsregler. Styret ønsker likevel å bidra til en oppklaring. Målet er å fjerne enhver mistanke om at minoritetsaksjonærenes interesser ikke er blitt ivaretatt, sier informasjonsdirektør Ole Magnus Grønli i Alcatel STK til nyhetsbyrået NewsWire.

Aksjene i forsvarsdivisjonen i Alcatel Telecom Norway og AME Space i Horten ble solgt til Alcatel Alsthom for 344 millioner kroner. Bakgrunnen er at det franske morselskapet, som eier 81 prosent av Alcatel STK, vil at de norske bedriftene skal gå inn i en omfattende samordning med den franske forsvarsgiganten Thomson CSF. Målet er å skape to nye, store internasjonale selskaper innen henholdsvis forsvarskommunikasjon og romfart.

I følge en børsmelding skal utvalget bestå ev en uavhengig jurist og en revisor. Styret vil be selskapets bedriftsforsamling oppnevne utvalget og fastsette deres mandat. Styret ønsker at utvalget skal gå gjennom styrets behandling av salget, vurdere om den er i samsvar med aksjeloven, og om minoritetsaksjonærenes interesser er ivaretatt. Utvalget skal nedsettes etter konsultasjon med styrets formann og en representant for minoritetsaksjonærene.

Utvalget skal rapportere til bedriftsforsamlingen, som skal gi den videre til selskapets aksjonærer, sammen med en uttalelse. Grønli opplyser at bedriftsforsamlingen er innkalt til ekstraordinært møte 18. mai for å behandle saken.