Hopp til navigasjon Hopp til innhold

TelePost-avtale med Telia

OSLO: Norskamerikanske TelePost og europasjef Lars Hofstad (bildet) har inngått en samarbeidsavtale med svenske Telia. Sammen skal de selge TelePosts webløsninger for konferansesenter og meldingssenter i Norge.

Hofstad, Lars
– Telia er en stor aktør i Norden som er i angrepsposisjon i Norge – som passer oss godt. Sammen vil vi ha de nødvendige ressursene for å markedsføre webløsningene for konferansesenter og meldingssenter, sier europasjef Lars Hofstad i TelePost.

To produkter
Samarbeide dreier seg om TelePosts to produkter: Konferansesenter og Meldingssenter. Begge produktene inngår i Telias produkt- og tjenestetilbud, men skal markedsføres under TelePost sitt navn.

– Vi skal sammen med Telia drive markedsaktiviteter mot felles kunder, sier markedssjef Harald Løback Sæther.

Fra 1. juni
Opp mot fem millioner kroner skal TelePost bruke for å få operativ en node fra 1. juni i Norge. Tilsvarende node for webløsningen finnes i Danmark. Sverige og England vil være operativ fra 1. juli. TelePost har tilsvarende planer for Tyskland og Nederland i tredje/fjerde kvartal i år. USA har vært i drift fra 1. mai.

Konferansesenter
TelePost Konferansesenter er en webinitiert tjeneste med et grensesnitt via en vanlig nettleser (Netscape, Explorer el.) som gjør det mulig å sette opp og styre et telefonmøte.

Det benyttes vanlige telefoner til samtalene, men dokumenter og presentasjoner kan deles over webløsningen.

Meldingssenter
TelePost Meldingssenter er en webbasert tjeneste der brukeren kan motta både faks, tale- og e-post til en og samme postkasse. Meldingene kan hentes ut både via en vanlig telefon og via en mobiltelefon hvis man ikke har tilgang til Internett.

Samme postkasse kan også nås fra en vanlig nettleser eller e-postprogram.

Omsetningsmål
For avtalen med Telia er det ikke satt noe eget omsetningsmål. Men TelePost regner total med å omsette for 10 millioner kroner i 1998/99 (avvikende regnskapsår).

TelePosts avdeling for Norden i Oslo har 20 ansatte, hvorav to er plassert henholdsvis i Tyskland og England. I USA har selskapet ytterligere 40 ansatte.

Markedsandel
– Vi regner med at markedet for tradisjonelle konferansetjenester i Norden vil ligge på om lag 200 millioner kroner. Vi håper å kunne ta 15-20 prosent av dette markedet i løpet av et år. Forhåpentligvis kan vi også bidra til å øke markedet siden vi tilfører det verdiøkende webtjenester, sier Hofstad til internettavisa Telecom.