Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lang ventetid på ISDN

MOSS: I februar bestilte Svein Hestevik (bildet) i Hølen et ISDN Basis-abonnement til hjemmekontoret. Han ble lovet installasjon i mars. Da han purret, fikk han høre at han måtte vente til sommeren. ISDN-kapasiteten i 35-40 sentraler rundt Moss var sprengt. I mai får Norge sin ISDN Basis-abonnent nummer 100.000.

Hestevik, Svein
Svein Hestevik i Hølen i Vestby er administrerende direktør i bedriften Sigma Elektroteknisk som planlegger å produsere små, personlige kraftverk drevet av naturgass.

Bedriften har fire ISDN-linjer for sine 10 ansatte.

Lovet på tro og ære
I begynnelsen av februar bestilte Hestevik et ISDN Basis-abonnement for å kople bedriftens datasystem til hjemmekontoret i boligen som ligger 3 minutter unna.

– Jeg ble lovet installasjon i mars. Da jeg purret, fikk jeg høre at jeg må vente til juni eller juli, sier Hestevik til Telecom Revy.

Elendig kapasitet
Hestevik gikk til Moss Avis, som skrev om saken. Avisen intervjuet Telenors kundeservice, som fortalte at mellom 35 og 40 sentraler i distriktet rundt Moss verken hadde utstyr eller kapasitet for flere ISDN-linjer. Kapasiteten i Vestby-sentralen var sprengt.

Eitrende sint!
– Jeg blir eitrende sint av at Telenor tok opp min bestilling, selv om de utmerket godt visste at de ikke kunne levere. Jeg ønsket å kunne jobbe hjemmefra når det passet meg. Det var derfor jeg bestilte ISDN-linje, sier Hestevik.

Jeg fikk ingen beskjed om at det var leveringsproblemer. Da installatøren uteble, måtte jeg selv bruke tid og energi på å finne årsaken. Jeg føler at jeg er rammet av monopolets svøpe og holdt for narr. Jeg finner meg ikke i slike ting, sier Hestevik.

100.000 ISDN Basis
– Jeg skjønner godt at Hestevik er misfornøyd. At har ikke fikk beskjed om leveringssituasjonen, er brudd på rutinene, sier Håkon Dyrnes som har ansvaret for avansert telefoni hos Telenor Privat.

– Gjennomsnittlig tar det to uker å få installert ISDN Basis, men om lag 10 prosent av kundene må vente lenger fordi de bor langt fra sentralene eller av andre grunner. Å måtte vente i nærmere seks måneder, er unormalt lenge, sier Dyrnes.

Ikke ferdig utbygd?
– Jeg skjønner heller ikke hvorfor 35-40 sentraler i området mangler ISDN-kapasitet. Det er Telenor Nett som har ansvaret for utbyggingen av sentralene, sier Håkon Dyrnes.

Han forteller at over 100.000 vil ha tegnet ISDN Basis-abonnent ved utgangen av mai, mot 65.000 ved årsskiftet.

– Sentralene skal være utbygd til å svelge unna mesteparten av denne veksten, sier Dyrnes.

Ukjent for Telenor Nett
– Etter henvendelsen fra Telecom Revy, vil vi gå opp ordren for å undersøke hvorfor kunden ikke mottok sitt ISDN-abonnement som forutsatt, sier informasjonssjef Lise Gullberg hos Telenor Nett.

– Vi vet at to sentraler i området ikke kan levere ISDN, men er ukjent med at det gjelder mange sentraler. Hvis en sentral er sprengt, prøver vi å ta kapasitet fra en nabosentral. Som regel er leveringstiden to uker eller kortere, men vi tar forbehold om lengre leveringstid hvis sentralen er sprengt eller hvis abonnenten befinner seg over seks kilometer unna, sier Gullberg.

Problemer igjen?
Telenor Nett har også tidligere hatt problemer med å imøtekomme den store ISDN-etterspørselen. Først hadde de problemer med kapasiteten til installatørene. Deretter oppsto feil og forsinkelser på grunn av defekte ISDN-bokser, som i neste omgang måtte utskiftes. Nå har selskapet tilsynelatende store problemer med sentralenes kapasitet.

– Telenor Nett har flere store utbyggingsprosjekter på gang, og setter inn store ressurser på å forbedre ISDN-tilbudet, sier Lise Gullberg til Telecom Revy.

Stikkord: Mobil