Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Teamcom overtok Nera-tap

BERGEN: Bergens-selskapet Teamcom hadde i fjor en omsetning på 13 millioner kroner. Driften gikk akkurat i balanse, ifølge adm. direktør Geir Nilsen. I mars i år kjøpte selskapet Neras avdeling for kraftverkskommunikasjon. Avdelingen hadde et underskudd på 12 millioner kroner, av en samlet omsetning på 100 millioner i fjor.

Hva Teamcom betalte for avdelingen er ikke kjent. Med på kjøpet overtok selskapet en ordrereserve på nærmere 25 millioner kroner, ifølge salgs- og markedssjef Richard Nilsen.

Halverte mål
– Vi regner med å nå en omsetning på 80 millioner kroner i år, sier direktøren. Årets omsetningsanslag er dermed allerede redusert med 40 millioner kroner sammenlignet med de optimistiske anslagene som ble offentliggjort da overtakelsen kom i stand for halvannen måned siden.

Slanket organisasjon
Organisasjonen ved den nyinnkjøpte kraftverkskommunikasjonsavdelingen i Oslo blir nå slanket med tanke på en tilværelse utenfor Nera-systemet. Anslagsvis 10 av de 45 ansatte vil forsvinne ut, enten gjennom “naturlig avgang”, eller ved oppsigelse.

Aksjekapitalen i Teamcom er på 10 millioner kroner. Hovedaksjonær er investoren Svein Ove Strømmen som gjennom selskapet IS Invest har en eierandel på 45,9 prosent. Geir og Richard Nilsen eier til sammen 30,7 prosent, mens Nera ASA eier 18 prosent og Nils Hoff har 5,4 prosent.