Hopp til navigasjon Hopp til innhold

GSM henger med i svingene

OSLO: GSM-teknologien stopper ikke selv om det tilsynelatende mest handler om Universelt mobiltelefonsystem (UMTS) når man snakker om fremtidens mobiltelfoni. For det skjer en stadig utvikling når det gjelder å utvide bruksmulighetene for dagens GSM-teknologi – muligheter som vi også kommer til å finne igjen når UMTS blir til virkelighet om noen år.

Høyhastighets dataoverføring, pakkebasert dataoverføring og støtte for spesialtjenester er bare noe av det man kan vente seg i løpet av året som kommer – etterhvert som teknologiene blir ferdigutviklet og operatørene tar teknologiene i bruk.

Sikker kommunikasjon
I GSM-kretser har man lenge jobbet med det såkalte Application Toolkit, teknologien som for eksempel skal muliggjøre helt sikker kommunikasjon med banken din, eller med andre institusjoner hvor det er nødvendig med helt sikker kommunikasjon.

Meningen har hele tiden vært å bruke telefonens SIM-kort for å garantere sikkerheten når man utfører slik transaksjoner.

Utvidet bruk
I Storbritannia kan du for eksempel få et eget telefonabonnement for operatøren Cellnet i enkelte banker. SIM-kortet du får utlevert fungerer på vanlig måte for å koble deg opp mot Cellnet samtidig som det også har på plass koden som gir deg rett til å overføre penger på dine bankkonti via GSM-telefonen.

Problemet er at du er begrenset til 1 applikasjon per telefon: Enten er SIM-kortet ditt klart for banktransaksjoner – eller så er det klart for lottospill. Hvis brukerne skal kunne velge fritt mellom forskjellige bruksområder, må det hele bli telefonuavhengig.

Svensk teknologi
Dette har det svenske selskapet Sendit jobbet mye med. De er i dag ledende når det gjelder utvikling av SIM-baserte Application Toolkits slik det er spesifisert i standarden GSM Phase 2+.

Derfor har både Motorola og Ericsson fortalt at de baserer seg på Sendtis teknoologi for å utvikle trådløse klient/tjener-løsninger.

Flere SIM-kort
Først ute var Motorola, som på Cebit i mars lanserte sine første telefoner med plass for to SIM-kort. Det ene kortet skal ta seg av GSM-telefoneien på vanlig måte, det andre tar seg av kommunikasjonen med Sendits Internet Cellular Smart Access (ICSA) server plattform.

Denne serveren kan sende ut og ta imot alle typer SMS-meldinger.

Standardisering
– I dag er vi blant de første til å lansere produkter på basis av SIM Application Toolkit. Men vi arbeider tett sammen med andre produsenter, med operatørene og med tjenesteleverandørene for å sørge for at denne standarden blir almen på en slik måte at SIM Application Toolkit-kort fra alle leverandører kan fungere på våre telefoner – og på telefoner fra de andre mobilprodusentene, sa Motorolas Ralph Pini under lanseringen

Ericsson kommer etter
Og det er mye som tyder på at SIM Application Toolkit vil få sitt første gjennombrudd i løpet av året, siden det allerde er klart at også Ericsson kommer til å levere løsninger i samarbeid med Sendit, og siden SIM-kort-produsenten Schlumberger også vil satse på teknologien.

Alt man da trenger, er telefoner med plass til to SIM-kort, den lille varianten til abonnementet og den store varianten til den eller de applikasjonene en ønsker å bruke via GSM-telefonen.

Stikkord: Mobil