Hopp til navigasjon Hopp til innhold

USA surfer fra Europa

MONACO: Intranett er nå i bruk to ganger så hyppig i amerikanske selskaper som i europeiske, viser en ny undersøkelse fra International Data Corporation (IDC).

Mens hele 85,3 prosent av de amerikanske selskapene i undersøkelsen har tatt i bruk intranett, er det bare 42,7 prosent av de europeiske selskapene som har gjort det samme.

Ulik prioritering
Undersøkelsen viser også store forskjeller mellom hva europeiske og amerikanske bedrifter vektlegger når de vurderer fremtidige nettverksinvesteringer.

– Hele 88 prosent av de amerikanske selskapene synes økt nettverkshastighet og bedre integrering er viktige forbedringsområder, mens bare halvparten så mange av de europeiske selskapene prioriterer dette, sier Pim Bilderveek som er sjefsanalytiker i IDC.

Fokus på flaskehalser
For de europeiske selskapene er det viktigst å redusere flaskehalsene for sluttbrukerne som er koblet opp i nettverk. Nærmere fire av fem selskaper uttaler at dette er et prioritert område.

Internettsatsingen viser også store geografiske forskjeller. Mens halvparten av de amerikanske selskapene synes det er viktig å øke båndbredden for å dekke behovet til ”sultne” intranett-applikasjoner, er det bare en av sju europeiske selskaper som har dette som et viktig punkt.
Annonse