Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tregt nasjonalt nødsamband

OSLO: Justisdepartementet arbeider ikke raskt nok med å etablere et felles sambandssystem for nødetatene innen brann, politi og helse. Det hevder TETRA-forum Norge.

Et forprosjekt har konkludert med at det bør etableres et felles sambandssystem for nødetatene brann, politi og helse i Norge. Men prosjektets foreløpige mål er at et slik samband først kan være i drift i år 2005.

Kritikk
– T-baneulykken i Oslo og helikopterstyrten i Tyin aktualiserer behovet og kravet om få et TETRA-samband på plass for nødetatene. Vi må si at det er litt lite fart i Justisdepartementets planer, sier formann Steinar Andresen i TETRA-forum Norge.

TETRA-forum Norge er et uavhengig forum som har mål om å øke forståelsen for TETRA-teknologien brukt i samfunnsmessig viktige sikringsoppgaver innen blant annet brann, politi og helse. Forumet er uavhengig og skal være et bindeledd mellom leverandører og brukere. Formann Steinar Andresen er også professor ved Institutt for telematikk ved Norges naturvitenskapelige universitet.

– Kanskje raskere
– Det er klart vi legger merke til og registrerer at de siste to hendelsene i Oslo og på Tyin aktualiserer behovet for et TETRA-nødsamband. Vi kan kanskje få til en løsning raskere enn år 2005 – kanskje et til to år raskere. Men det er blant annet avhengig av politiske beslutninger og nødvendige offentlige anbudsrunder. Så langt har vi ikke vurdert det som nødvendig å forsere prosjektet, sier underdirektør Ole Hafnor i Justisdepartementet.

En stilling som prosjektleder for TETRA-satsingen innen brann, politi og helse har vært utlyst. Departementet skal i disse dager kalle inn kandidatene til jobbintervjuer.
Annonse