Annonse


Kjøpte telekort for 1,5 mill.

Det er blokksjef Askjell Utaaker ved driftsavdelingen ved Haukeland sykehus som sier dette til internettavisa Telecom. Langt de fleste telekortene ble kjøpt etter at tjenesten ble permanent 1. juni i fjor.

Kontaktbehov
At sykehuspasientene har behov for kontakt med utenverden er tydelig. Nå ringes det i ett kjør på sykehuset. Vesentlig mer enn tidligere, i følge Utaaker, som holdt styr på telefonpengene den gangen hver avdeling hadde myntapparat på gangen.

Hvordan har du det?
Pasient Dagfinn Kvål på Kirurgisk avdeling får flere inngående telefoner enn det han ringer selv. Nå kan familien ringe nær sagt hele dagen og høre hvordan han har det.

De slipper vente på at travle sykesøstre skal få tid til å hente og bringe avdelingens eneste telefonapparat.

Annonse


Dyrt
Hver pasient bruker gjennomsnittlig tre tellerskitt per dag, til tross for at det er vesentlig dyrere å ringe fra sengekanten enn fra en vanlig hjemmetelefon.

Kroner 1,50 koster det å ringe ut fra sykehuset. Kostnaden er den samme, enten de ringer lokalt i Bergen, eller de ringer fjernvalg.

2,5 ganger ordinær pris
– De som ringer fjernvalg betaler omtrent det samme som fra vanlig telefon. Lokalt kan de risikere å måtte betale 2,5 ganger så mye, avhengig av intervallene, medgir direktør Petter Bilden i Telenor Betalingstelefoner.

Han tror likevel ikke at tellerskrittkostnadene har hindret pasientene i å bruke telefonen.

Å ringe internt på sykehuset er gratis.

Suksess
– Tilbudet med pasienttelefoner har vise seg å være en suksess, sier Bilden.

Telenor Betalingstelefoner har, i tillegg til å stå for selve installasjonen, også ansvaret for drift- og vedlikeholdsarbeidet. For å få summetone i de 1.000 apparatene, har Telenor-bedriften vært nødt til å investere i nytt spredenett og oppgradere sykehusets 11 år gamle telefonsentral.

Hvor stort beløp det dreier seg om, vil Bilden ikke si. Han ser imidlertid svært så lyst på utsiktene til å tjene inn igjen investeringene før kontrakten med sykehuset gå ut i år 2003.

Telenor Betalingstelefoner vurderer nå å tilby samme typen løsning til andre typer institusjoner, for eksempel til studenthjem og militærforlegninger, sier Bilden.

26 installasjoner
Telenor Betalingstelefoner har tilsvarende installasjoner ved 25 andre helseinstitusjoner Haukeland sykehus har den største installasjonen.

Sentralsjukehuset i Rogaland og Regionsykehuset i Tromsø skal hvert få installert 550 apparater ved sengene.

Annonse