Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fakta om TETRA

OSLO: Et nytt digitalt nødsamband basert på det standardiserte TETRA-systemet kan bli løsningen på blant annet Oslo Sporveiers sambandsproblem. Her gir vi en kort oversikt over hva det nye systemet innebærer.

 • TETRA er enkelt sagt et lukket mobilt sambandssystem. Det er digitalt og kryptert – og har dermed blant annet den sikkerhet som gjør det velegnet som nødsamband.

 • TETRA står for «TErrestrial Trunked RAdio». En viktig fordel med TETRA er at det er en helt åpen standard som dekker flere behov for gruppekommunikasjon, enn hva som er tilfelle med dagens mobiltelefonsystemer.

 • Utviklingsmessig er TETRA en digital radiostandard som er videreutviklet på erfaringer fra den europeiske GSM-standarden for mobiltelefoni, samt DECT-standarden for trådløs telefoni. TETRA har flere “familielikheter” med teknologier som GSM og DECT. Blant annet er de alle spesifisert og standardisert av ETSI (European Telecommunications Standards Institute), og de har alle etterhvert fått stor utbredelse også utenfor Europas grenser.

 • Det viktigste tekniske fellestrekket mellom disse systemene, er digital modulasjon (TDMA), det vil si kryptert overføring mellom sender og mottaker, samt automatisk overføring mellom basestasjoner ved geografisk forflytning (hand over). Et annet fellestrekk er at alle tre standardene kan knyttes opp mot det offentlige telenettet og tilby samtrafikk på lik linje med det man har fra det faste telefonnettet.

  TETRA er imidlertid utviklet med en rekke tilleggsfunksjoner og muligheter som ikke finnes i et GSM-system:

 • Trafikklederfunksjon (dispatcher). Verktøy tilkoplet svitsj for håndtering av brukergrupper. Gruppekall, dvs mulighet til å anrope flere terminaler samtidig.

 • «Åpen kanal», dvs mulighet for felles kanal der brukergrupper kan lytte inn.

 • Kort oppsettingstid av samtaler (0,3 sek. mot 3-4 sek. i GSM).

 • Opptil 8 nivåer prioritering av samband. Prioriterte samband kan f.eks settes opp på bekostning av lavere prioriterte, ved overbelastninger i nettet.

 • Direktemodus. Det vil si at to TETRA terminaler (radioer) forberedt for direktemodus, vil kunne kommunisere direkte uten å være avhengig av en basestasjon (f.eks. i en tunnel, kjeller etc).

 • Gateway: TETRA-terminaler med denne funksjonalitet kan fungere som et ledd (forsterker) mellom en basestasjon og terminaler utenfor rekkevidde av basestasjonen. Datakommunikasjon med opptil 28.8 kbit/s ved å slå sammen tidsluker.

 • Overføring av pakkesvitsjet data, samt standardisert grensesnitt (plugg & protokoll) på terminaler (PEI – Peripheral Equipment Interface).