Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sponheim mer åpen om Fornebu

OSLO: Næringsminister Lars Sponheim (bildet) benektet tirsdag i Stortinget at han vil parkere prosjektet IT Fornebu. Torbjørn Jagland (Ap) mener nå å registrere at statsråden snakker stadig mer åpent om Fornebu-prosjektet.

Sponheim, Lars ny
I et replikkordskiftet under behandlingen av regjeringens IT-politiske redegjørelse ville Øystein Djupedal (SV) ha svar på om ”Sponheim for godt har parkert tanken om utdanningsplasser på Fornebu”.

Stenger ikke
Men Sponheim ville ikke stenge for IT Fornebus planer.

– Jeg tror at det vil komme utdanningsplasser, som doktorgradsstudieplasser, som en følge av en massiv næringslivssatsing på Fornebu. Dimensjoneringen bør likevel gå gjennom de eksisterende utdanningsinstitusjonene, sa næringsministeren.

Sponheim vil komme tilbake til spørsmålet i en stortingsmelding om utvikling av norsk IT-kompetanse, som kommer i mai i år. Der vil det ventelig også komme en vurdering av regional kontra sentral satsing på IT-sentre.

– Mer åpen
Arbeiderpartiets leder Torbjørn Jagland tar nå Sponheims uttalelser til inntekt for en mer åpen holdning om IT Fornebu.

– Jeg merker meg at Sponheim nå vil slutte å motarbeide Fornebu og heller se konstruktiv på prosjektet. Det er bra, sier Jagland.

Presiserer
Men på spørsmål benekter Lars Sponheim selv at han er på gli i sitt standpunkt i Fornebu-saken.

– Min holdning til IT Fornebu er ikke endret. Jeg har aldri hatt et ja-nei-forhold til dette prosjektet, og det har jeg aldri lagt skjul på, sier næringsministeren.
Annonse