Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Sponheim pålagt 2000-ansvar

OSLO: Tidligere har næringsminister Lars Sponheim (bildet) fraskrevet seg ansvaret for år 2000-problematikken i det private næringsliv og kommunesektoren. Tirsdag ble statsråden påført et nederlag da et enstemmig Storting påla regjeringen å ta mer ansvar.

Sponheim, Lars ny
– Jeg savner en klarere pådriverolle fra Staten sin side i arbeidet med dataproblemene rundt år 2000, sier stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til internettavisen Telecom.

AP-forslag
Arbeiderpartiets (AP) samferdselspolitiske talsmann fremmet forslaget om å pålegge næringsministeren og regjeringen mer ansvar ovenfor privat sektor og kommunesektoren. Forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

Vedtaket kom i forbindelse med regjeringens IT-politiske redegjørelse og framleggingen av oppfølgingsplanen for håndteringen av år 2000-problemet.

– Det er ikke holdbart når regjeringen i redegjørelsen skyver fra seg ansvaret for de problemene som kan oppstå i privat sektor og i kommunene, sa Schjøtt-Pedersen fra Stortingets talerstol.

Benekter
Selv benekter Lars Sponheim at han fikk pålagt mer ansvar og ble påført et aldri så lite politisk nederlag.

– Vedtaket innebærer ikke noe som går ut over det som allerede ligger i regjeringens handlingsplan. Jeg kan forsikre om at det ikke ligger noen realitetsforskjell mellom det forslaget som ble vedtatt og handlingsplanen, sier Sponheim etter møtet i Stortinget.

Bekrefter
Men av AP får internettavisen Telecom bekreftet at de uten tvil hadde til intensjon å øke regjeringens ansvar til også å gjelde privat sektor og kommunesektoren.

Også Sponheims eget svar til Schjøtt-Pedersens interpellasjon (før vedtaket) bekrefter at næringsministeren først ikke ønsket mer ansvar for privat sektor og kommunesektoren.

Sponheims svar
– Jeg vil understreke at ansvaret for år 2000-problemene ligger i den enkelte virksomhet og enhet. I næringslivet må ansvaret forankres i toppledelse og styre som også må sørge for å gi nødvendig informasjon i årsberetninger m.v. om hvilke konsekvenser år-2000 problemet kan gi.

– Tilsvarende er år 2000-problematikken knyttet til linjeansvaret i staten. Departementene har et etatstyringsansvar på dette feltet overfor underliggende etater. I kommunesektoren er det den enkelte primærkommune og fylkeskommune som har ansvar for å håndtere sine år 2000-problemer, sa Sponheim.