Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Misnøye med 2000-plan

OSLO: – Ikke holdbart, sier Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt Pedersen (bildet) om næringsminister Lars Sponheims oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet.

Jon Espesæter
Kritikken fra opposisjonspartiene stilnet ikke av næringsministerens IT-politiske redegjørelse. En 12-punkts tiltakspakke, løfter om ekstrabevilgninger og økt fokus fra Regjeringens side på dataproblemene rundt år 2000 var ikke nok. Både Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fremskrittspartiet (FrP) fremmet egne tilleggsforslag.

Kritikk
– Regjeringen viser mangel på handling. Det er ikke holdbart at regjeringen skyver fra seg ansvar for år 2000-problemene i privat sektor og kommunesektoren, sa Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (AP).

AP fikk støtte fra et enstemmig Storting til å pålegge regjeringen et økt ansvar for nettopp dataproblemene ved årtusenskiftet i privat sektor og kommunesektoren.

Flere kritikere
– Regjeringen har vist en passiv holdning. Den er litt bedre i dag, men det skyldes trolig vi våre meldte forslag i media tidligere denne uken, sa Carl. I. Hagen (FrP).

– Redegjørelsen er skuffende. Den mangler substans. Enten er det forslag regjeringen vil vende tilbake til eller så er det tanker som er tenkt før, sa Øystein Djupedal (SV).

12 tiltak
12 nye tiltak foreslås. Og næringsministeren lover å komme tilbake med ekstrabevilgninger under behandling av revidert nasjonalbudsjett i midten av mai. Fem av tiltakene i offentlig sektor berører rapportering/kartlegging, opprettelsen av kontakter i departementene, krav til statlige kontrakter og vurdering av lovverket.

År 2000-kontor
Et av de mest sentrale forslagene er opprettelsen av et ”År 2000-kontor”. Kontoret skal ha som oppgaver å informere og samordne år 2000-håndtering i stat, kommune og næringsliv. Denne enheten skal bestå av ti nøkkelpersoner fra statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv. Enheten skal ha et sekretariat på tre personer.

Næringsliv
De øvrige tiltakene i næringslivet omfatter økt informasjon til små- og mellomstore bedrifter, opprettelsen av en info-telefon, vurdering og etablering av kortsiktige opplæringstiltak. I tillegg skal det gjennomføres risikoanalyser, etableres kriseplaner og gjennomføres beredskapsøvelser.

Stikkord: Mobil