Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kreftinfo via Internett

TROMSØ: Radiumhospitalet vil nå legge ut opplysninger om kreftbehandling på Internett. Leger og publikum vil få ulik informasjon. I tillegg skal helsepersonell kunne spørre ekspertisen på Radiumhospitalet til råds via elektronisk post.

Den nye databasen som planlegges lagt ut på Internett vil inngå som en del av det nasjonale helsenettverket. Det øvrige av dette helsenettverket er foreløpig på planleggingsstadiet. Radiumhospitalet blir dermed først ute med helhetlig og grundig informasjon på Internett.

Flere tusen sider
– Vi kommer til å legge ut mange tusen sider informasjon. Type informasjon som kan hentes fra nettet avhenger av brukergruppe. Leger vil for eksempel få en annen type informasjon enn pasienter eller media kan hente ut, sier prosjektleder Håvard Danielsen ved Radiumhospitalet til ukeavisa Telecom Revy.

Oppslagsverk
– Før vi for to år siden gikk igang med planlegging av en onkologisk database, sendte vi ut en forespørsel til 47 helseinstitusjoner om de følte behov for informasjon via Internett. 88 prosent svarte på henvendelsen. Av disse var 85 prosent positive til slik informasjon.

– Vårt utgangspunkt er at det kan være vanskelig for helsepersonell å holde seg oppdatert og innhente den til hver tid aktuelle informasjon om de enkelte kreftformer, sier Danielsen.

Forespørsler
– Vi har også åpnet for at legene ved Radiumhospitalet kan fungere som et ekspertpanel. Leger rundt om i landet som har konkrete spørsmål kan sende forespørsler via elektronisk post til panelet.

– I en del tilfeller vil det også være aktuelt å bruke nettet til å diskutere kasus, eventuelt supplert med selvstendige videokonferansesystemer over ISDN eller ATM. All informasjon som skal utveksles skal være hundre prosent anonymisert, sier Danielsen.

Helsenettet
– Når Det nasjonale Helsenettet er etablert, vil det være et bredbåndsnett, mens vi nå i første omgang må begrense oss til å gjøre bruk av det eksisterende Internett med langt mindre tilgjengelig båndbredde, sier Danielsen.

– Radiumhospitalet har imidlertid etablert både ISDN, ATM og satellittløsninger, slik at de enkelte sykehus om ønskelig kan koble seg opp direkte, uavhengig av Internett.

Annonse