Annonse


Garanterer ikke lenger år 2000

Gartner Group leverer stadig analyser om om År 2000. Nå har analytikerne i selskapet sett nærmere på 6.000 private selskap og offentlige organisasjoner.

Resultatet ble nylig lagt fram på en konferanse i San Diego. Felles for mange av deltakerne var frustrasjon over leverandører lovet å sikre systemer mot problemer ved en overgang til År 2000, og stadig utsatte å levere løsninger.

Krever betaling
Samtidig ble det meldt om at leverandørene i stadig større grad forlangte betaling for sine løsninger.

I fjor var det bare en prosent som nevnte betaling da de lovet å sikre solgte systemer mot År 2000 – problemer. I år var tallet steget til 29 prosent.

Annonse


Erstatning
Samtidig begynner leverandørene å merke problemer. I følge analytikerne i Gartner Group har det vært over 200 saker mot leverandører av produkter og system, men at de fleste tvistene finner sin løsning utenfor retten.

Det ble hevdet at i ett enkelt tilfelle hadde leverandørene betalt over 60 millioner i erstatning fordi produktene ikke holdt hva de lovet.

Generalprøve
I følge en rapport fra gruppen er det stadig mange selskap som ikke har lagt planer for hvordan de skal møte eventuelle problemer. Av 6.000 selskap og organisasjoner som Gartner Group har studert for å se hvordan de forbereder seg på å møte År 2000 så hadde en fjerdedel ikke forberedt seg for å møte dataproblemer i forbindelse med en overgang til neste årtusen.

Og av de som hadde lagt planer så ville omlag halvparten ikke teste sine løsninger før det blir alvor.

Halvparten av bedriftene bryr seg ikke
Analytikerne i Gartner Group melder at for ett år siden hadde omlag halvparten av de spurte selskapene ikke sett nærmere på problemene i forbindelse med overgangen til et nytt årtusen.

Annonse