Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nett-smart datababy

OSLO: Glem PC, skjerm og tastatur. Stadig flere av de dagligdagse hjelpemidlene vi omgir oss med har og vil få datateknologi innebygd – såkalte ”embedded systems”. Datababyer er bare et eksempel, hevder BJ Fogg (bildet) i Sun Microsystems.

Fogg,BJ
– Jeg synes kan det mest spennende området inne ny datateknologi er såkalte innebygde systemer: artikler innebygd med mikroprosessorer. Dette er ting vi bruker i bil, hjem og dagligliv. Data er mer enn PC, skjerm og tastatur, sier BJ Fogg.

Visjonær
På amerikanerens visittkort står tittelen ”visjonær”. For tiden er han på messen Internet World ’98 på InfoRama i Sandvika utenfor Oslo. Med seg dit har han tatt en rekke artikler som eksempler på datateknologi vi møter i dagliglivet.

En datababy har vært brukt i enkelte amerikanske skoler til å fortelle tenåringer om hvilket ansvaret det ligger i å bli foreldre selv. Foreløpig er ikke datababyen koble til Internett – men muligheten er der.

Nett-smarte
– Jeg tror også vi vil får såkalte nett-smarte artikler, som selv kobler seg opp mot Internett. PC vil ikke være vår eneste innfallsport til nettet. Men vi vil også få flere separate data-artikler, som utfører enkle og begrense oppgaver, sier Fogg.

Hjelp og skade
Men Fogg ser at det ikke nødvendigvis er uproblematisk at våre hjem invaderes av datateknologi og mikroprosessorer.

– Denne teknologien kan nok både hjelpe og skade oss. Ta for eksempel det at man gjennom mobiltelefonen hele tiden må være tilgjengelig. Og det er ikke sikkert at det for alle er sosialt akseptert at vi slår den av. Jeg tror for eksempel at det i nær framtid vil det være status å ikke være tilgjengelig, sier Fogg.