Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-politikk for DND

TELEGRAM: Den norske dataforening har ikke tenkt å slutte å være IT-politisk engasjert. Det slår foreningen fast i en pressemelding.

– Det har vært referert i pressen at det er uro i foreningen etter valget av ny leder i Den Norske Dataforening. Det hevdes at DND nå skal bli mindre IT-politisk engasjert. Dette medfører ikke riktighet, heter det i meldingen.

DND – en møteplass
– Vi gjennomlever en rask informasjonsteknologisk utvikling. Dette skaper en rekke nye faglige utfordringer som DND ønsker å engasjere seg i. DND var, er, og skal fortsatt være, den naturlige møteplassen for IT-faglig utvikling. DND skal fremdeles være Norges største og viktigste kompetansesentrum for IT-faglige spørsmål, skriver foreningen.

Offentlig debatt
I pressemeldingen heter det videre at den informasjonsfaglige utvikling har samfunnsmessige konsekvenser – for oss som individer, for næringsliv, offentlig forvaltning og for samfunnet. DND ser det som sin oppgave å løfte frem i den offentlige debatt slike IT-politiske problemstillinger.

– Dette kan gjelde IT i skolen, bevilgninger til forskningsektoren, grunnlaget for norskbasert programvareindustri, utviklingen av virksom konkurranse på telesektoren, eller etiske problemstillinger knyttet til anvendelse og bruk av Internett. Dette skal vi gjøre ut i fra et partipolitisk nøytralt perspektiv, og uavhengig av de ulike IT-aktørenes forretningsmessige interesser. Vi skal gjøre det ut i fra nettopp det ståstedet DND er som Norges fremste IT-faglige kompetansemiljø, melder DND.

Ingen uenighet
DND hevder at det ikke finnes noen uenighet om dette mellom den valgte ledelse i DND og særutvalgene i foreningen. DND har gjennom disse utvalgene viktige bidrag å gi til samfunnsdebatten og til besluttende myndigheter.

Lavest mulig pris på Tele
DND ser det som sin oppgave å sette på dagsorden aktuelle problemstillinger for å oppnå de IT-politiske målsetninger foreningen har – uavhengig av de enkelte aktørenes kommersielle interesser.

– DNDs Telepolitiske utvalg arbeider for at Norges befolkning og næringsliv, uavhengig av geografi, skal få teletjenester av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Ett av mange virkemidler for å oppnå dette er å bidra til å skape en effektiv og virksom konkurranse innen telesektoren i samsvar med målsetninger det er bred politisk enighet om.