Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fakta om skredsøkere

TROMSØ: Gjør ikke som Severin Suveren og stol på flaksen når du beveger deg inn i et skredfarlig område. Er alle i turlaget utstyrt med elektroniske skredsøkere kan en raskt finne den i laget som er tatt av skredet om ulykken skulle ramme.

Elektroniske søkemidler er definitivt det sikreste og raskeste søkemidlet for kameratredning ved en skredulykke. I dag er dette det mest utbredte søkeutstyret for turfølger, redningsmannskap og arbeidslag som er nødt til å oppholde seg i skredfarlig terreng i Alpene og Nord-Amerika. I USA og Canada finnes det steder der en ikke får ferdes uten å være utstyrt med en slik sender.

I Norge har interessen og bruken av dette hjelpemidlet økt – desverre først etter flere tragiske ulykker.

Hver sin sender
Prinsippet for slike elektroniske søkere er enkelt. Hver turdeltaker har på seg en liten sender/mottaker. Enheten veier ikke mer enn om lag 280 gram. Så lenge en ferdes i terreng hvor en kan bli utsatt for skred, er den innstilt på sending.

Apparatet sender ut et pipesignal på 457 kHz, som er en internasjonal frekvens brukt for skredsøkere i hele Europa og de fleste andre land i verden. Dette signalet kan med stor grad av nøyaktighet oppfattes og peiles av andre apparater når disse settes i mottaksfunksjon.

Sender blir mottaker
Blir noen i turgruppa tatt av skred, kobler de andre og eventuelle redningsmannskaper sine apparater over til mottak og begynner å søke. Da kan en på pipelydens styrke peile inn senderen som ligger hos skredofferet. Med finpeiling er nøyaktigheten om lag 0,5 meter. Rekkevidden for utstyret er om lag 70 meter.

Tiden er viktig
Søk med elektroniske skredsøkere går adskillig raskere enn å sondere et skredområde med søkestenger. Tidsfaktoren er uhyre viktig for å overleve et snøskred. Seneste statistikk viser at bare 40 prosent av de som blir begravd i et snøskred er i live etter 30 minutter, og bare 25 prosent etter 45 minutter.

Sender og mottaker er plassert i en vanntett og støtsikker boks som ikke er større enn 13 x 9 x 3 centimeter med veske. Prisen per enhet er om lag 1.500 kroner. Norsk importør av Ortovox elektronisk skredsøker er Skandinavisk Høyfjellsutstyr i Hemsedal.

Til hovedsiden for Internettavisa Telecoms påskedekning 1998

Stikkord: Mobil