Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Flere klager på teleregninga

OSLO: Telenor mottok i fjor 30.000 klager på telefonregningen. – De to siste årene har det vært en økning i antall klager. Dette henger sammen med at kundene får en mer spesifisert telefonregning, opplyser adm. direktør Stig Herbern i Telenor Privat.

Men samtidig som flere klager, så er det også flere som godtar Telenors forklaringer på uventet høye telefonregninger.

Antallet klagesaker ble redusert fra omlag 1.200 i 1996 til omlag 450 i fjor. Årsaken er trolig at Telenors regninger er blitt mer spesifisert.

Ny praksis
Telenor melder selv at de lar kunden få rett i 30 prosent av sakene. Dette førte til at konsernet i 1997 avskrev 8,1 millioner kroner.

– Vi har en stadig mer imøtekommende og kundevennlig holdning, mener Herbern.

Tapping
I følge selskapet blir det øyeblikkelig iverksatt en teknisk undersøkelse av sentral, telefonforbindelse og alle fysiske koblingspunkter mellom abonnent og sentral når det klages.

Da ser en etter ulovlig tilkobling til telenettet, og at nettet ellers er sikret – for eksempel at alle fordelerskap er låst. Finner en feil her får kunden medhold.

Helhet
– Dersom de tekniske undersøkelsene ikke viser tegn til tapping, blir klagen vurdert videre. Det tas da hensyn til om den påklagede telefonregningen avviker mye fra kundens normale telefonregninger, kundens tidligere betalingsmønster, samt andere opplysninger som fremkommer i saken, skriver Herbern i en redgjørelse til Samferdselsdepartementet om Telenors praksis når det gjelder klagesaker.

Sikring
Telenor oppgir at de har investert over 100 millioner kroner i et nytt fakturasystem som gir spesifisert telefonregning, og at de også har investert omlag 200 millioner kroner de siste årene til å sikre telenettet.
Stikkord: Mobil