Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Problemer i nord for Globalstar

HANNOVER: Store deler av Finnmark og Nordkallotten forøvrig kan å få liten glede av de nye lavbanesatellittene til GlobalStar. Ved 70 grader nord og sør øker risikoen for samtalebrudd.

hull inord
Det er informasjonsdirektør John Cunningham i Globalstar som bekrefter dette overfor ukeavisa Telecom Revy.

Innbyggere og besøkende i Finnmark og i det nordlige Russland vil møte de samme problemene som innbyggere i store deler av Alaska og av det nordlige Canada.

70 grader nord
Den nye satellittoperatøren skal være operativ første kvartal neste år, med 44 aktive lavbanesatellitter som følger en horisontal bane rundt jorden. Systemet vil basere seg på automatisk svitsjing mellom GSM og satellitt.

Utenfor GSM-området skal telebrukerne være sikret full teledekning, fordi de til enhver tid vil være innenfor dekningsområdet til tre satellitter. Selv om de befinner seg i kupert terreng, eller inne mellom skyskraperne i en storby, skal de være synlig fra minst en av satellittene, i følge operatøren.

Dekningsskygge
– Globalstarbrukere som beveger seg for langt nord eller sør, vil bare være innenfor dekningsområdet til to satellitter samtidig. Dermed øker risikoen for samtalebrudd fordi brukerne kommer i skyggen av høye fjell, bygninger og lignende, sier Cunningham.

Den nye teleoperatøren ønsker å dekke de områdene av jorden der det bor flest mennesker. Den valgte derfor å begrense dekningsområdet til 70 grader nord og sør, i følge Cunningham.

Bare tale
Globalstar ønsker å framstå som massenes teleoperatør. Selskapet legger derfor opp til en lavprisprofil. Et dual mode håndsett skal for eksempel koste mindre enn 1.000 dollar, i følge intensjonene.

Det forventes at Ericsson om kort tid vil lansere et slikt håndsett tilpasset Globalstars spesifikasjoner.

2,6 milliarder
Globalstar vil, ifølge planen, komme på banen et halvt år etter konkurrenten Iridium. For ikke å bli hengende for langt etter, vil operatøren i første omgang bare tilpasse systemet til taleoverføring. Fax- og datafunksjonalitet vil først bli mulig om et til to år.

Lavbaneoperatøren vil investere 2,6 milliarder dollar i prosjektet. 16 jordstasjoner skal etableres, hver til en pris på 7 – 10 millioner kroner.

Rom for flere
Fullt utbygget skal Globalstar ha kapasitet til å håndtere 9 millioner abonnenter. Iridium 6 millioner. Prognosene for dual mode satellitt- og GSM-kommunikasjon tilsier et globalt marked på rundt 30 millioner abonnenter de første årene.

– Selv når ICO kommer med sine lavbanesatelitter i år 2000, vil det fortsatt være rom for flere operatører, sier Globalstars informasjonsdirektør.
Stikkord: Mobil