Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Du betaler Telenors data-sprekk!

OSLO: Telefonkundene måtte betale regningen for Telenors satsing på programvare. Administrerende direktør Jon Fredrik Baksaas (bildet) mener resonnementet er for enkelt, men bekrefter at datterselskapene i Telenor må ses i sammenheng.

Baksaas (smiler)
Ifølge Telenor Bedrift selv er det i hovedsak satsingen på programvare som har resultert i de ”røde tallene” i fjorårets resultat. Men det hadde ikke vært mulig for administrerende direktør og visekonsernsjef Jon Fredrik Baksaas å takle underskuddet på 188 millioner kroner uten overskudd i de andre datterselskapene i Telenor.

Telefoni betaler
Selv om Telenor ikke liker fremstillingen, er det telefonbrukerne som i all hovedsak betaler regningen for Telenor Bedrifts programvare-satsing. For i fjor var det telefoni som skapte mesteparten av overskuddet i konsernet. Ifølge Telenors egne tall stod fasttelefoni/ISDN og mobiltelefoni for over halvparten av Telenors omsetning i fjor – 14,9 av 25,5 milliarder kroner.

De tre datterselskapene Telenor Mobil, Telenor Privat og Telenor Nett hadde til sammen et resultat på hele 2,7 milliarder kroner før skatt. Men på grunn av underskudd i andre datterselskaper, deriblant Telenor Bedrift, endte konsernets sammenlagte resultat før skatt på ”bare” 1,9 milliarder kroner.


Er det ikke da slik at det var telefonbrukerne som betalte underskuddet i Telenor Bedrift?

– Dette er et for enkelt resonnement, sier Jon Fredrik Baksaas, som blant annet påpeker at telefoniprisene stadig har blitt lavere og nå er blant de laveste i Europa.

Likevel bekrefter direktøren at alle datterselskapene må ses i sammenheng når det gjelder Telenors totalsatsing innenfor områdene telekommunikasjon og informasjonsteknologi – områder som allerede er i ferd med å smelte sammen.

– Men ville det ikke være hensiktsmessig å skille ut/delprivatisere områder som for eksempel Telenor Nett for å unngå kritikk om at telefoni subsidierer en dyr IT-satsing?

– Det ville være riv ruskende galt med mindre man vil Telenors helhetlige satsing på tele og IT til livs. Eksempelvis så prøvde vi å skille nett- og tjenestedelen i Telenor Mobil. Men det vi opplevde var at innovasjonen nærmeste punkterte, sier Baksaas.

Direktøren påpeker at Telenors helhetlige satsing på både data og tele har klare paralleller til hva teleselskap i Europa for øvrig gjør.

– Når skal Telenor Bedrift begynne å tjene penger på sin programvare-satsing?
– Vi skal ha svarte, ikke røde tall ved utgangen av 1998. Og vi er i ferd med å lykkes i markedet. For det er godt å vite at vi allerede i 1. kvartal har en positiv ordreinngang., sier Baksaas.

Telenor-sjefen lister opp tre hovedsatsinger som skal sikre den økonomiske snuoperasjonen: Økt fokus på lønnsomhet, kundefokus og medarbeidernes oppgaver.
Stikkord: Mobil