Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lag en realistisk returordning!

KOMMENTAR: Telenor Mobil og selskapet Batteriretur lanserte tirsdag formiddag et godt tiltak; Nemlig å samle inn brukte mobiltelefoner og batterier for å destruere dem på en forsvarlig og miljømessig riktig måte. Ettersom forbrukerne ikke får noen «flaskepant» igjen for det brukte utstyret – tror vi at tiltaket lett bli et slag i lufta.

Heggelund, Trond
Vi er for miljøet! Vi er for et bedre og rensligere liv! Redd naturen slik at våre etterkommere har en reell sjanse til et godt liv! Dette er noe alle nordmenn synes å være opptatt av.

Selv om plastpusher-organisasjonen PVC-forum hevder noe annet, er plast skadelig for både mennesker og naturen. Å hevde noe annet er løgn. Batterier med helseskadelig batterisyre er heller ikke noe nordmenn vil komme i nærkontakt med. I hvert fall ikke i flytende form.

Dette vil nå miljøvernminister Guro Fjellanger nå komme til livs. I forrige uke påla hun importører og produsenter av elektroniske produkter å ta ansvar for kasserte produkter og sørge for forsvarlig gjenvinning av disse.

Bransjen har dessuten forpliktet seg til å samle inn minst 80 prosent av det skadelige spesialavfallet innen fem år. I Norge oppstår det årlig 145.000 tonn avfall fra elektriske og
elektroniske produkter! Denne avfallstypen inneholder betydelige mengder helse- og miljøskadelige stoffer. Når forskriften trer i kraft 1. juli neste år, skal du og jeg kunne levere spesialavfallet hos forhandlerne eller kommunale mottak.

Dette er en glimrende ide som internettavisa Telecom støtter fullt ut. Det er bare en hake med hele prosjektet;

Miljøverndepartementet kan ikke pålegge selskapene noen form for straff dersom de ikke følger den nye forskriften! Dermed kan den nye forskriften lett bli en sovepute for blant annet Telenor Mobil og NetCom.

Et annen utfordring ved den nye forskriften er å få nordmenn til å vitterlig levere inn brukt elektronisk utstyr som for eksempel mobiltelefoner. Ettersom vi ikke vil få noen form for «flaskepant» på det innleverte utstyret, blir det alt for lett å slenge det i den ordinære søpla. Dette er verken vi mennesker eller naturen tjent med.

Vi vil minne om at nordmenn var veldig flinke til å levere inn gamle biler straks vrakpanten ble øket. Den norske avdelingen av kosmetikkfirmaet BodyShop har også hatt suksess med en returordning etter at de innførte pant på brukte shampo- og parfymeflasker.

Dersom Miljøverndepratementet ikke kommer med reelle straffesanksjoner mot selskaper som bryter intensjonene, samt at det ikke innføres en publikumsoppfordrende pantordning, er vi redd at den nye forskriften kommer til å bli et nytt slag i lufta fra miljøvernminister Guro Fjellanger.

Stikkord: Mobil