Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Får flere IT-studenter

TROMSØ: Sivilingeniørutdanningen i Narvik har nylig fått bekreftet at de kan opprette om lag 40 nye IT-studieplasser. De nye studiene finansieres ved rokkeringer innenfor budsjettrammene.

– At vi har fått IT-utdanning på sivilingeniørnivå ved Høgskolen i Narvik (HiN) er vi meget lykkelige over, sier rektor Jan Håkon Dohmen til internettavisa Telecom.

Omrokkerer
–Den nye studieretningen som innebærer at vi får 40 flere sivilingeniører med IT som spesialfelt per år, vil ikke koste samfunnet noe ekstra. Vi vil finansiere utdanningen ved å omrokkere allerede tildelte midler.

– Dette betyr at vi vil ta inn færre studenter til de andre fagene vi tilbyr. Totalt tar vi inn 110 nye studenter på sivilingeniørnivå per år. På sikt er det mulig at vi omrokkererer ytterligere.

Stort behov
– Det er et skrikende behov etter sivilingeniører med data- og telekompetanse. Det må vi ta hensyn til i våre videre planer, sier Dohmen.

– At vi satser på IT-utdanning gjør at vi kommer til å søke etter en professor til. Denne stillingen vil utlyses internasjonalt. Allerede i dag har vi 11 nasjoner representert blandt undervisningspersonalet.

– Ellers vil vi samarbeide med andre undervisningsinstitusjoner om forelesere. Vi vil også benytte utdanningspersonell som i dag jobber med IT-utdanning på ingeniørnivå.

Eget undervisningsopplegg
– Vi vil ikke konkurrere med sivilingeniørutdanningen i Tromsø, men vil legge større vekt på anvendt IT enn det undervisningen ved Universitetet i Tromsø legger opp til, sier rektor Jan Håkon Dohmen.