Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Data for flyktninger

OSLO: IBM etablerer et treningssenter for krigsflyktninger i Vojvodina. Målsettingen er å gi mennesker som er rammet av krigen opplæring i bruk av datateknologi.

– Senteret skal gi folk i området en mulighet til å kompensere for tapt utdanning mens krigen varte, sier informasjonskonsulent Mette Semb Silberg i IBM til internettavisa Telecom.

Dataopplæringssenteret er etablert i den nordlige provinsen Vojvodinas hovedstad; Novi Sad. Provinsen er en del av den føderale republikken Jugoslavia (Serbia og Montenegro).

Senteret skal gi flyktninger som mistet hjem og arbeid en mulighet til å lære å bruke informasjonsteknologi.

Egen virksomhet
De som deltar i opplæringen vil få kunnskap som øker mulighetene til å få en jobb eller å etablere egen virksomhet.

IBM har gitt datamaskiner – én bærbar til læreren, to printere og annet utstyr til undervisningen. Opplæringen vil omfatte grunnleggende bruk av PC, tekstbehandling og regneark.

Opplæring av lærere
I første omgang vil det bli gjennomført et opplæringsprogram for seks lærere. Når senteret er i full drift, vil det ha kapasitet til å gjennomføre tremåneders kurs for 80 personer samtidig.

Dataopplæringen er bygget opp etter samme modell som et treningssenter i Bosnia. Her har kvinner fra Srebrenica som mistet sine menn og familier under krigen fått en grunnopplæring i data.