Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Økt vekst for telematikk

HANNOVER: Telematikk – kombinasjonen av mobile og faste nettverk og datatjenester – vil presentere seg i sin fulle bredde under årets Cebit-messe i Hannover. Økonmisk og politiske konsekvenser vil være i fokus.

Netthandel, telemedisin, telependling, telebanking og teleundervisning er nye områder som nå for alvor begynner å komme på banen, og som vil være i fokus blandt de 7.200 utstillerne under årets største europeiske datamesse.

Transport telematikk
Også sett fra en bilists synsvinkel er telematikk stadig mer interessant. På motorveiene i Sentral-Europa får programvare for informasjon om trafikkflyt og vei- og værforhold via radio, mobil- eller satellittkommunikasjon stadig større betydning.

Hver krone investert i trafikktelematikk vil gi fem kroner i innsparinger, forventer ekspertene. Anslaget baseres på forventninger om økt trafikk, samtidig som potensialet for videre veiutbygginger i stor skala krymper. Trafikktelematikk skal bidra til å gjøre det eksisterende veinettet tryggere og mer effektivt.
Stikkord: Mobil