Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ikke ha prefiks

OSLO: – Jeg har vanskelig for å tro at Telenor vil klare å beholde privatmarkedet for seg selv. Både Danmark og Finland har alt åpnet for egne nummerserier med konkurransedyktige priser til dette markedet. Dersom Sverige følger etter, går det nok ikke lang tid før også det norske markedet åpnes, sier direktør Stein Dale i Telia Norge.

I Sverige står nå Telia selv overfor et krav fra Tele2 om at konkurrerende operatører skal ha anledning til å knytte kundene sine direkte opp i Telias nett, uten bruk av fordyrende prefiks.

To sider
På spørsmål fra internettavisa Telecom sier Dale at saken fra norsk synsvinkel har to sider: Bedrifts- og privatmarkedet.

I Norge har Telia og andre større teleoperatører fått tildelt nummerserier som kan brukes til å knytte opp bedriftskunder direkte over hele landet. Telia kan derfor tilby et billigere produkt med egne telefonnummer for bedriftsmarkedet.

Prefiks for private
– Når det gjelder privatmarkedet har vi i dag ikke samme mulighet til å tilby abonnenttjenester med egne nummer til konkurransedyktig priser. Privatkundene må enda bruke vårt prefiksnummer som er 1516, sier Dale.

– Til tross for dette har vi allerede over 91.000 privatkunder. Dette kan bare tolkes dit hen at det er et sterkt ønske i det norske folk til fritt å kunne velge sin egen teleoperatør, opplyser direktør Dale.

Egen «Telia-telefon»
– På privatmarkedet har Telia Norge forresten nylig sluppet et meget godt tilbud på en Jupiter-telefon for under hundrelappen. Denne bidrar til at privatkundene slipper å slå prefiksnummeret før de ringer ut, sier Dale

– Privatkundene representerer et stort og viktig marked, derfor ser Telia Norge det som viktig å få muligheten til å konkurrere på like vilkår på dette markedet, avslutter Stein Dale.
Stikkord: Mobil