Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetCom til krig mot Telenor

OSLO: NetCom og adm. direktør Gert Munthe (bildet) har inntil videre fått fullt gjennomslag i Post- og Teletilsynet. Telenor har fått beskjed om at NetCom øyeblikkelig skal ha tilgang til fastnettet på linje med andre, nye operatører. Men krigen fortsetter.

Arkiv
Telenor overveier å anke beslutningen i Post- og Teletilsynet, selv om det i utgangspunktet er litt vanskelig å se for seg hvem som skal kunne opptre som ankeinstans til Post og Teletilsynets lovbestemte meklingsinstutisjon.

Samtidig er NetCom ikke tilfreds, selv etter seieren i Post- og Teletilsynet, og har anmeldt Telenor til EØS-domstolen ESA.

Klager på tre punkter
NetCom har trukket frem tre områder hvor de mener at Telenor har misbrukt monopolmakten og dermed opptrådt på tvers av EU- og EØS-bestemmelsene. Det gjelder blant annet at NetCom er blitt forhindret fra å levere fastlinje-produkter, slik Post- og Teletilsynet når har pålagt Telenor å åpne for.

Samtidig mener Telenor fremdeles at NetCom er urettferdige, som forlanger å få tilgang til Telenors nett uten at Telenors abonnenter får rimeligere samtaler fra fast- til mobilnett (mobilterminerte samtaler).

Telenor trenerer konkurransen
Hjørnesteinen i det hele er imidlertid at Post- og Teletilsynet nå fastslår at nye operatører som er tildelt egne prefiks skal ha tilgang til Telenors fastnett – og at det ikke er mulig (og heller ikke lovlig) når Telenor trenerer konkurransen fordi de ikke gir adgang til nettet før man har oppnådd samtrafikkavtale.

Post- og Teletilsynets oppfatning er at konkurrentene skal ha nett-tilgang med en gang; så får man heller bli enige om prisene etterhvert.

Pressekonferanse
NetCom skal ha pressekonferanse om hele problemkomplekset klokka 11.00 tirsdag, mens Telenor nok kommer inn på emnet når de skal avholde sin pressekonferanse om årsresultatene torsdag.

Internettavisa Telecom vil gi deg fortløpende oppdatering om saken..

Stikkord: Mobil