Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-møte i nord

TELEGRAM: Nord-Norge blir gjenstand for stor IT-oppmerksomhet i dagene 19.-21. Mars. Da går nemlig IT-Dagene Nord-Norge ’98 og Den Norske Dataforenings Landsmøte av stabelen i Kirkenes.

Nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas, Norsk Data-gründer Lars Monrad Krohn, NTNU-professor Asbjørn Rolstasdås og Norsk Regnesentrals Ole Henrik Ellestad er blant dem som vil sørge for en påfallende høy IT-faktor i Nord-Norge i løpet av disse marsdagene.

Favner bredt
Målet med IT-dagene Nord-Norge 1998 er tredelt:

  • å presentere status for IT i Nord-Norge
  • å informere nordnorsk næringsvirksomhet om hvilke muligheter det offentlige virkemiddelapparatet byr på for kompetanseutveksling og nettverksbygging – samt å illustrere viktigheten av dette gjennom praktiske eksempler
  • å presentere praktiske verktøy og teknologi som muliggjør lønnsomme investeringer i kompetanseutveksling og nettverksbygging

    Mer informasjon finner du på http://www.dnd.no