Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forlik i Comma-saken

TELEGRAM: Partene i Comma-saken er blitt enige om forlik. Telenor Bedrift betaler 18 millioner kroner til saksøkerne og Aksjonærforeningen ND 93, som på sin side frafaller enhver rett til å fremme ytterligere krav mot de saksøkte i tilknytning til saken.

I en melding som er sendt ut heter det at forliket som partene i Comma-saken har inngått, innebærer at Telenor Bedrift utbetaler 18 millioner kroner til saksøkerne, som skal fordeles med fem millioner kroner til Aksjonærforeningen ND 93 og resten til saksøkerne.

Aksjonærforeningen ble etablert for at tidligere aksjonærer i Norsk Data skulle kunne utøve en avtalt forkjøpsrett til aksjene i selskapet.

Forkjøpsrett
Utgangspunktet for saken er at Telenor Bedrift i mars 1995 inngikk en avtale om å kjøpe Comma Data Service (tidligere Norsk Data) fra DnB og Fokus Bank for 182 millioner kroner. Bankene overtok Comma som en følge av en akkordløsning i 1993 hvor de største kreditorene i Norsk Data fikk omgjort en del av sine krav til aksjer.

De gamle aksjonærene måtte da nedskrive sine aksjer til null. De fikk imidlertid en forkjøpsrett til aksjene som kunne utøves innenfor nærmere bestemte rammer dersom bankene skulle selge Comma. Tvisten har gått ut på om forkjøpsretten har vært utøvet innenfor de definerte rammene eller ikke.

Verdens beste venner?
Man skulle nesten tro at det var amerikanske advokater som har utformet forliket. Pressemeldingen kan i hvertfall tolkes som om partene er hjertens enige om at alle er uskyldige:

Det heter at «forliket innebærer ingen erkjennelse fra noen av partene, som opprettholder sitt syn på fortolkningen av de aktuelle forkjøpsrettsbestemmelser og på spørsmålet om forkjøpsretten ble gyldig utøvet eller ikke».

Og de to partene «sier at de er enige om å ikke kommentere forliket utover hva som fremgår av denne pressemeldingen».

Søksmål i januar
Søksmål i saken ble tatt ut i januar 1996. Saken var berammet til 9. mars i år.

Saksøkerne var Thor Alfheim, Tharald Brøvig, Mosvold Farsund v/Terje Mikaelsen, Mega Pacific v/Terje Mikaelsen og Ammoc Holding. De saksøkte var Den Norske Bank, Fokus Bank og Telenor Bedrift.